• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
     
  • Pro chovatele: Pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
  • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     
  • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

 

Oznámení

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás seznámila se stávající situací v Klubu chovatelů špiců. Po rezignaci většiny členů výboru po členské schůzi v září 2020, zůstaly platnými členkami výboru pouze paní Ingrid Dedková a já. Po poradě s právníkem ČMKU nutno konstatovat, že se nacházíme ve velmi nepříjemném období, kdy výbor není usnášeníschopný, nemůže tedy vydávat žádná rozhodnutí, nemůže přijímat nové členy, nemůže podepisovat a prodlužovat smlouvy o chovatelském servisu, nemůže disponovat s klubovým účtem atd. Bohužel to znamená, že bylo nutno zrušit veškeré plánované bonitace, výstavy atd. Jedinou cestou obnovy fungování výboru jsou nové volby. Z právního hlediska je nyní další existence klubu ohrožená. Současná epidemiologická situace nedovoluje uspořádání členské schůze, která jediná může ustanovit volební komisi a vyhlásit doplňující volby do výboru klubu. Nezbývá nám než vyčkat na zlepšení epidemiologické situace a následně okamžitě svolat členskou schůzi v nejbližším možném termínu.

Chov pro členy klubu není omezen, poradci chovu vydávají krycí listy a poskytují chovatelský servis i nadále. Pro nečleny KCHŠ, kteří odchovávají štěňata na základě smlouvy o poskytování chovatelského servisu s klubem, končí poskytování chovatelského servisu datem zániku smlouvy. Platnost krycích listů také vyprší s datem ukončení smlouvy. Pro platné krycí listy využité do data zániku smlouvy (fena nakrytá do dne vypršení smlouvy) bude poskytnut na vrh servis v obvyklé formě.

Ráda bych Vás všechny požádala o trpělivost a pochopení. V současné době není možné dělat nic jiného, než čekat na možnost uspořádání členské schůze. Proto nemá smysl volat bývalým členům výboru s dotazy a urgencemi, požadavky na vysvětlení, návrhy řešení atd. Situaci může vyřešit jedině zmírnění epidemiologických opatření.

Další postup přehledně:

1. Vyčkávání na zlepšení epidemiologické situace
2. Konání členské schůze ihned jak to bude možné
3. Členská schůze, na které bude ustanovena volební komise
4. Vyhlášení voleb
5. Vyhlášení výsledků voleb
6. Zvolení nového výboru
7. Ustavující schůze nového výboru s volbou funkcionářů klubu
8. Obnovení standardní činnosti klubu

Veškeré další informace týkající se aktuální situace budou zveřejňovány průběžně zde. Zatím se nacházíme v bodě 1.

MVDr. Radka Kotvaltová, členka výboru KCHŠ