• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
     
  • Pro chovatele: Pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
  • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     
  • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

 

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 20.06.2020

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 20.06.2020

Začátek: 11:30
Místo: Areál MSKS, Zbraslav u Rosic
Přítomni: Vaníčková, Solovinská, Smištíková, Dedková, Žáková, Pečenková, Pavlíková (host), Pečenka (KK), Keindlová (RK)
Omluvena: Jonasová, Kašparová
Neomluvena: Kotvaltová

1.) Kontrola plnění zápisu z minulé schůze: Korespondence byla odeslána, vrhy:
a) „Y“ Stříbrný stín – uzavřeno.
b) „D“ z Kozího vršku – chovatelka paní L. L. sdělila jednatelce, že jediné štěně z vrhu bylo po očipování utraceno z vážných zdravotních důvodů. Uzavřeno.
c) „B“ Seniorita Boy – průkazy původu vystaveny. Uzavřeno.

2.) Příprava stanov a členské schůze. Výzva k zasílání příspěvků na členskou schůzi jednateli byla zveřejněna na klubovém webu.

3.) Nechtěné krytí u pí. K.T., ch. st. „z Království snů“. Matka – Casey z Království snů, NŠ střední barva orange-sable, chovná, možný otec Flash z Království snů, NŠ střední, barva orange-sable, chovný.

Bylo hlášeno pí. Bartuškové dne 22.03.2020. Chovatelce se zdálo že fenka „ztloustla“, za dva dny byla březost potvrzena ultrazvukem. Dle sdělení chovatelky fenku v době hárání hlídala babička a omylem ji pustila ven s celou smečkou.

Štěňata narozena dne 01.04.2020: 3 psi + 1 fena v barvě vlkošedá. Nařízena parentita štěňat, výbor souhlasí s vydáním průkazů původu pro tento vrh, splní-li chovatel všechny podmínky.

Jako otec všech štěňat byl parentitou určen Flash z Království snů (Zpráva o výsledku zkoušky - Genomia 1.6.2020), vrh bude řádně zapsán.

Výbor bere na vědomí, s postupem souhlasí.

4.) K 09.06.2020 má KCHŠ 290 členů.
Nově chválení členové: Pokorníková Miluše, Kašáková Blanka, Ludvíková Ludmila, Tesařová Eva.

5.) Pokud si noví členové výboru nebo noví poradci zažádají o vrácení členského poplatku na letošní rok, bude jim vyhověno. Žádosti je nutné poslat k předsedovi a uvést číslo svého účtu.

6.) Změny v rozdělení agendy:
Výstavy – Petra Žáková, Pavlína Pečenková
Ranking, klubový vítěz – Ingrid Dedková

Poradci chovu:
Hlavní poradce chovu – Lea Jonasová
Vlčí špic / Keeshond – Mgr. Radka Miturová
Velký špic + malý a střední černý / hnědý – Petra Těhlová
Malý a střední špic nové barvy, mimo strakošů a bílých – Iveta Kašparová
Trpasličí špic / pomeranian, mimo strakošů a bílých – Dagmar Solovinská
Trpasličí špic / pomeranian, malý a střední špic bílý a strakoš - Bc. Jaroslava Smištíková
Japonský špic – Kristýna Žáková
Thajský Bangkaew Dog – Michaela Semeráková

7.) Klubová výstava 2021: Na jaře 2021 se bude KV konat v Čechách, protože podzimní Světová speciální výstava se pořádá na Moravě při Světové výstavě psů. Termín KV je přibližně konec dubna 2021. Konat se bude ve výstavním areálu v Mladé Boleslavi, ev. jsou ve výběru ještě jiné areály.

8.) Všem zúčastněným byl předsedou předložen náhled do účetnictví za období 01.01.2020 - 31.05.2020.

9.) Diskuze o možnosti zveřejnění aktuálního jmenného seznamu členů klubu.

10.) Předseda KK př. Pečenka informoval výbor o dopisech od př. V. P., Z. N. a paní D. K. (nečlen klubu). Pisatelkám odpoví.

11.) Paní V. P. požaduje po výboru omluvu za bod 5.) v zápisu výboru 16.05.2020. Omluva paní V. P. není dle názoru výboru opodstatněná vzhledem k použití podmiňovacího způsobu komunikace při vyjádření výboru v zápisu dne 16.05.2020, ponechání rozhodnutí čistě na samotné RK a potřebě nastínit celkovou situaci pro členy klubu.
Znění žádosti paní V. P. (soubor PDF) doplněno do tohoto zápisu rozhodnutím výboru ze dne 06.09.2020.

12.) Probíhá soud s paní S. T.: Paní S.T. poslala klubu dne 07.06.2020 Návrh na prominutí uloženého trestu s požadavkem na omluvu.

Návrh hlasování:
a) výbor promine zbytek trestu po potvrzení soudu o stažení žaloby
b) výbor promine zbytek trestu po potvrzení soudu o stažení žaloby + přidá omluvu
c) výbor nepromine zbytek trestu

Za procesní pochybení již byl paní S. T. trest snížen při jednání Rozhodčí komise v Písku ve dnech 07.08.2019 a 20.08.2019. Paní S. T. dostala možnost fenu dodatečně zbonitovat a následně potomku mohl být vystaven průkaz původ, čehož dodnes nevyužila.

Výsledek hlasování:
a) výbor promine zbytek trestu po potvrzení soudu o stažení žaloby. Odsouhlaseno jednomyslně. O bodech b) a c) proto nebylo hlasováno.

13) Digitální komunikace (e-mail + scan dokumetů) zůstane po dobrých zkušenostech nadále jako preferovaná forma komunikace, platná až do odvolání. Klasickou korespondenci na papíře (dopis) je samozřejmě možné používat také.

14.) Arabela z Hradu Pajreku: Pro možnost chovu na této feně předloží dnes majitelka během bonitace očkovací průkaz jako důkaz o vlastnictví feny již v roce 2015, viz rozhodnutí členská schůze 02/2017. DNA stěr bude odebrán dnes členem výboru. Po splnění všech podmínek je možno na feně chovat. DNA profil si uhradí majitelka sama vzhledem ke změně podmínek chovnosti nyní platné pro všechny chovné jedince.

15.) Př. H. T. požádala o prodloužení chovnosti feny Honey Kiss Cherie Boheme, trpasličí strakoš nar. 19.02.2012, matka 2 vrhů. Schváleno – chovatelka musí dodržet platné řády ke dni krytí, včetně ev. aktualizace ZŘ ČMKU.

16.) Odvolání proti výsledku bonitace psa Midnight Music Bonvivan ze dne 24.05.2019. Opakování bonitace neschváleno: Odvolání nebylo doručeno v termínu dle Stanov; roční pes by měl mít za všech okolností varlata pevně sestouplá v šourku.

17.) Klubový notebook byl dne 16.05.2020 po schůzi výboru př. Smištíkovou předán př. Petře Žákové.

18.) Přečten a odsouhlasen zápis.

Ukončeno v 13:44 hod.
Zapsala Jaroslava Smištíková