• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
     
  • Pro chovatele: Pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
  • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     
  • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

 

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 12.12.2020

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 12.12.2020

Začátek: 14:30 hod.
Místo: VÚKOZ Průhonice, zasedací místnost, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice
Přítomni: Vaníčková (v rezignaci), Solovinská (v rezignaci), Smištíková (v rezignaci), Kašparová (v rezignaci), Dedková, Žáková (v rezignaci), Kolářová (v rezignaci), Pečenka (KK), Keindlová (RK)
Omluvena: Jonasová (v rezignaci)
Neomluvena: Kotvaltová

1.) Žádost paní rozhodčí Svatavy Beránkové o rozšíření aprobace na plemeno Německý špic. Schváleno.

2.) Účetnictví:
Firma Enterprise EHV, a. s. ukončuje se spolkem k 31.12.2020 spolupráci. Výbor je v rezignaci a přenechá řešení účetnictví pro rok 2021 výboru, který bude v roce 2021 nově zvolen. Chod spolku to neovlivňuje.

3.) Na základě anonymního podnětu byl spolek dne 24.09.2020 krajským soudem v Hradci Králové vyzván k doložení účetní uzávěrky za roky 2014 – 2017. Rok 2017 byl již veden firmou Enterprise EHV, a. s. a byl v pořádku. Za rok 2014 – 2016 (tj. v předchozích volebních obdobích spolku) nebylo vedené žádné účetnictví, pouze pokladní deník, tudíž nebyla podána ani žádná daňová přiznání a tím pádem nebyla zveřejněna ve sbírce listin. Za tento nedostatek hrozila pokuta až 100.000 Kč za každé účetní období (tj. za každý kalendářní rok). Současný výbor ve spolupráci s firmou Enterprise EHV, a. s. nechal zpracovat rekonstrukce účetních uzávěrek za roky 2014 – 2016, které soud akceptoval. Náklady s tím spojené činily 21.600 Kč.

4.) Za druhé pololetí 2019 přišla z plemenné knihy vratka za chovatelské poplatky ve výši 14.800 Kč a za první pololetí roku 2020 vratka ve výši 34.800 Kč.

5.) Výsledek soudu s paní Trnkovou: Všechny 3 žaloby na spolek soud zamítnul v plném rozsahu. Paní Trnková musela uhradit veškeré náklady, které spolku soudem vznikly.

6.) Rozvaha na rok 2021: Vzhledem k situaci s koronavirem a nemožnosti aktuálně svolat členskou schůzi bude modelována ze stávající rozvahy na rok 2020.

7.) Klubová výstava ze zadáváním titulu KV se bude konat dne 15.05.2021 v Mladé Boleslavi. Propozice a přihlášky viz www.dogoffice.cz, klubový web a Zpravodaj. Budou osloveni rozhodčí z ČR. Sponzora v hodnotě 100.000 Kč přislíbila paní Z. N. dne 27.09.2020 v Mladé Boleslavi - o zajištění sponzora ji osloví paní Žáková a paní Kolářová.

8.) Podle stanov je současný výbor oprávněn navrhnout kandidáty do doplňujících voleb. Rezignaci nepodaly pouze paní Dedková a paní Kotvaltová. Ze současného výboru je ochotna znovu kandidovat pouze paní Kašparová, tj. je navržena.

9.) Paní V. P. na svých webových stránkách chovatelské stanice z Břekové aleje oznamuje, že její fena Charlotte President z Merboltic byla zbonitována v organizaci WKU (tj. World Kennel Union, která nespadá pod FCI) a na jaře 2021 na ní plánuje pod WKU odchov. Paní V. P. bude vyzvána k vysvětlení situace.

10.) Pokud dojde k případům odchovu mimo FCI, budou vždy chovatelé vyzváni spolkem k písemnému vysvětlení a budou vyvozeny závěry dle Stanov spolku, včetně neslučitelnosti chovu mimo FCI u členů našeho spolku. Též bude vždy postoupeno ČMKU – podle pravidel FCI.

11.) V naléhavých případech může výbor výjimečně řešit události hlasováním per rollam.

12.) Paní H. T. žádá o zveřejnění svého vyjádření k neplatné náhradní členské schůzi na klubovém webu.
Proti: Vaníčková, Žáková, Kolářová, Dedková, Solovinská
Pro: 0
Zdržel se: Smištíková, Kašparová

13.) Vzhledem k tomu, že výbor spolku je jako celek v rezignaci a v činnosti setrvává pouze proto, aby nebyly poškozeny zájmy spolku, bude výbor rozhodovat pouze o věcech bezodkladných a nezbytně nutných.

14.) Paní S. B. se vyjádřila k zápisu z výboru dne 06.09.2020. Jednorázová právní konzultace nebyla hrazena spolkem. Program členské schůze se musí sestavovat podle vyhlášených pravidel.

15.) Paní J. O. zaslala stížnost na chovatelku L. P. Jedná se ale o občansko – právní spor, není pravomocí výboru jej řešit.

16.) Paní J. O. žádá o rebonitaci psa Džin z Tichého háje. Nelze vyhovět, protože nebyla dodržena lhůta pro podání odvolání podle Bonitačního řádu spolku, Základní ustanovení, bod 7.

17.) Paní L. K. podala stížnost na zdravotní stav psa zakoupeného u paní U. S., která má dle tvrzení stěžovatelky registrovánu chovatelskou stanici Bohemia Poms. Výbor konstatuje, že paní U. S. není členem spolku – výbor nemůže řešit občansko-právní spor.

18.) Nechtěné krytí u paní K. M., chovatelská stanice Karamit Nova. Dne 08.09.2020 nahlásila paní K. M. dílčí poradkyni chovu paní Kašparové, že fenka Wallina Karamit Nova (MVL, chovná, PL 0/0) je neplánovaně březí. Jako možné otce očekávaných štěňat uvedla malého vlkošedého Amber Wolf Svyatoslav Igorevich (MVL, chovný, PL 0/0), popř. oranžového Bloki Sunterra Diamond (TO, chovný, PL 0/0).
Dne 01.10.2020 se narodila 4 štěňata: 2x creme-sable pes, 1x orange-sable pes a 1x black&tan fenka.
Protože výbor nemohl kvůli koronaviru zasedat, dne 28.10.2020 bylo vydáno předběžné opatření předsedkyně a jednatelky, ve kterém byla chovatelce nařízena parentita u všech štěňat ve vrhu, aby mohly pro štěňata být vydány průkazy původu. Výbor s tímto předběžným opatřením souhlasí.
Výsledek parentity prokázal, že otcem štěňat Iggy Karamit Nova (pes) a Inka Karamit Nova (fena) je Amber Wolf Svyatoslav Igorevich a otcem štěňat Igor Karamit Nova (pes) a Ivory Karamit Nova (pes) je Bloki Sunterra Diamond.
Jelikož chovatelka splnila nařízení – vyhotovení parentity všech štěňat – a jednalo se o potomky chovných jedinců, byla všechna štěňata zapsána do plemenné knihy a obdržela rodokmeny. První nechtěné krytí této chovatelky – bez pokuty.

19.) Nechtěné krytí u paní P. L., chovatelská stanice Agent Teddy. Fena Epocha Parti Šejtanova smečka (MSt, chovná, PL 0/0) + možný otec pes chovatelce zapůjčený na plánované krytí jiné feny Belle Boule De Marie TYSON II (TČ, chovný, PL 0/0). Paní P. L. zjistila březost feny podle hmotnostního přírůstku a následného sona, poté situaci nahlásila dílčí poradkyni paní Smištíkové. Fena dne 23.11.2020 potratila dvě štěňata. Štěňata nebyla životaschopná a podle veterinárního odhadu se mohlo jednat o přibližně 54. den březosti. První nechtěné krytí této chovatelky – bez pokuty.

20.) Nechtěné krytí u paní S. S., chovatelská stanice Poms de Pompadour, štěňata zatím nenarozena. Fena Pomplaisir Ursula Fashion Lady (MB, v době rozhodování výboru již chovná, PL 0/0) a předpokládaný otec Sunny Smile Constellations Ivadas (MOS, v době rozhodování výboru již chovný, PL 2/1).
Nechtěné krytí bylo dílčí poradkyni chovu paní Smištíkové nahlášeno dne 11.12.2020. DPCH obratem vyzvala majitelku, aby obě zvířata předvedla k nejbližší a podle všech předpisů pro fenu možné bonitaci. Chovatelka tak učinila dne 12.12.2020 a oba jedinci byli uchovněni v rázu malý špic.
Výbor vzhledem k současné chovnosti obou jedinců souhlasí s vydáním PP pro tento zatím nenarozený vrh, pokud chovatelka vyhodnotí u všech potomků na své náklady parentitu a umožní před odběrem štěňat případnou kontrolu vrhu. První nechtěné krytí této chovatelky – bez pokuty.

21.) Po neplatné členské schůzi dne 27.09.2020 musela být svolána podle platných, byť protichůdně znějících zákonů schůze náhradní. Ta poté musela být zrušena na základě vládního nařízení v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Termín nové členské schůze na rok 2021 je 20.02.2021 v Průhonicích od 15:00 hod. - viz pozvánka. Výbor schvaluje.

22.) Pan Luboš Pečenka a paní Věra Vlčková provedli kontrolu účetních dokladů od 06.09.2020 do současnosti.

23.) Členský příspěvek na rok 2021 zůstává ve stejné výši jako v letech předchozích (tj. 500 Kč pro stávající členy), splatnost je ke dni 31.03.2021, nezaplacením členství automaticky a bez upozorňování zaniká.

24.) Další schůze výboru se uskuteční dne 30.01.2021 v 11:00 hod. ve VÚKOZ Průhonice, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice.

25.) Nově vypsané termíny bonitací, které se budou konat za předpokladu, že to umožní vládní opatření proti šíření koronaviru. Sledujte prosím webové stránky KCHŠ s aktuálními informacemi. - 20.02.2021 VÚKOZ Průhonice + členská schůze - 24. nebo 25.04.2021 Morava – místo bude upřesněno - 15.05.2021 Mladá Boleslav, výstaviště Krásná Louka + KV KCHŚ

26.) Přečten a jednohlasně odsouhlasen zápis.

Schůze ukončena v 18:15 hod.
Zapsala Jaroslava Smištíková