• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
     
  • Pro chovatele: Pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
  • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     
  • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

 

Zápis ze schůze Výboru KCHŠ dne 29.09.2019

Zápis ze schůze Výboru KCHŠ dne 29.09.2019

Začátek: 18:45 hod.
Účast: Kristina Vaníčková, Jaroslava Smištíková, Lucie Bartušková, Lea Jonasová, Zuzana Rücklová, Petra Těhlová, Leoš Jančík, Luboš Pečenka.

1. Dne 23.11.2019 se bude v Hostouni konat:
V 9:00 schůze výboru končícího funkčního období.
V 10:00 bonitace.
Ve 14:00 ustanovující schůze nově zvoleného výboru a následně jeho schůze.

2. Dne 23.05.2020 se bude konat Speciální výstava ve Zbraslav u Brna. Klubová výstava bez zadávání titulu klubový vítěz se v roce 2020 konat nebude. Hlavním důvodem je absence vhodného areálu s volným termínem pro dvoudenní akci.

3. Dne 18.10.2020 se bude konat Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz v Mladé Boleslavi.

4. Webové stránky KCHŠ – probíhá předělávka a úprava grafiky.

5. Po ekonomické stránce klub hospodaří mírně v plusu nad plánovaný rozpočet.

6. Uzavřena smlouva se zástupci firmy Royal Canin. Prokáží-li se členové KCHŠ při nákupu svým členství, získají okamžitou slevu 10% + 2%. Více viz příloha 1.

7. Do příští členské schůze je vzhledem k zavedení DNA u všech vrhů profilů vhodné navrhnout úpravu ceníku ohledně pokuty za nechtěná krytí.

8. Volby KCHŠ 2019: Došlo k pochybení ze strany Volební komise, která omylem rozeslala neoznačené volební lístky – bylo okamžitě napraveno.
Vyjádření výboru: Věškerá pravidla voleb a pokyny k jejich průběhu určuje dle platných stanov výhraně Volební komise, viz Stanovy § 13 .

9. 19:03 - jednání opouští Lea Jonasová.

10. Předsedkyni KCHŠ byla doručena předžalobní výzva od pí. Trnkové (příloha 2). Vyjádření výboru: Výbor nemá oprávnění přehodnocovat nebo rušit rozhodnutí nezávislé Rozhodčí komise (příloha 3), jejíž vyjádření je konečné, viz Stanovy § 12.

11. Rozhodčí pí. Michaela Semeráková žádá KCHŠ o schválení rozšíření aprobace na plemena Thai Bangkaew dog a Finský špic. Pro plemeno Thai Bangkaew Dog výbor schvaluje. Finský špic již není zastřešen v KCHŠ, nelze schválit.

12. Doručeno odvolání pí. Marie Bayerové proti rozhodnutí poradkyně chovu, která nepovolila blízkou příbuzenskou plemenitbu. Vyjádření výboru: DPCH Smištíková doložila, že postupovala v souladu se Zápisním řádem Spolku a chovatelce záležitost dostatečně vysvětlila (příloha 4). Výbor klade důraz na Zápisní řád Spolku, především pak IV. Krycí list, 4.: „Jedinci, u nichž jsou v příbuzenstvu nebo již existujícím potomstvu známy vážné nedostatky, nesmí být k příbuzenské plemenitbě použiti.“ a interní informace poradců chovu.

13. Pí. Stanislava Bogdanová žádá o krycí list pro mezirázové krytí, ale odmítá se přitom podrobit požadavkům plynoucích ze Stanov a Zápisního řádku Spolku – vyškrtala tyto formulace z žádosti, kterou doručila přímo předsedkyni KCHŠ. Vyjádření výboru: Pokud pí. Bogdanová nevyplní řádnou žádost v plném znění a odmítá se podrobit platným řádům Spolku, nelze krycí list na mezirázové spojení vystavit. Podrobněji např. Usnesení členské schůze 26.02.2012.

14. Pí. Hana Brzobohatá žádá prodloužení chovnosti na trpasličí feny Quip Of Chiao Li Ya (TB, 5 vrhů) a Xara Pom Toy z Malebného povltaví (TO, 5 vrhů). Doloženy lékařské zprávy o zdravotním stavu fen. Schváleno na 1 krytí a dle podmínek ČMKU.

15. Nechtěné krytí u pí. Renaty Bezděkovské, chovatelská stanice od Kostela Sv. Gabriela: Fena Nanny Nova Aramgad (TO, chovná), možní otcové Damien od Kostela sv. Gabriela (TBT, chovný) nebo Fabien Harmonie tlapek (TBT, chovný). Dne 22.08.2019 se narodila 3 štěňata. Nařízena parentita štěňat. Výbor KCHŠ souhlasí s vydáním PP pro tento vrh, splní-li chovatel všechny podmínky.

16. Nechtěné krytí u pí. Evy Kinské, chovatelská stanice Stříbrný stín: Fena Xamira z Hradu Pajreku (MStO), více možných otců. Dne 02.06.2019 se narodilo 5 štěňat. Poradkyni chovu hlášeno po porodu. Dne 12.06.2019 pí. Kinská ohlásila, že fena všechna svá štěňata zakousla. Při příštím nechtěném krytí bude chovatelce udělena pokuta dle ceníku, stejně jako kdyby k zápisu štěňat došlo.

17. Nechtěné krytí u pí. Martiny Přikrylové, chs Sintias Damini: Fena Pom Galaxy Yasmine (TCS, chovná), možní otcové Pom Galaxy Lucky Star (TCS, chovný) nebo Belle Boule de Marie Andres (TStOS, chovný). Dne 26.05.2019 se narodila 2 štěňata. Poradkyni hlášeno po porodu. Vzhledem k časové ose zasedání výboru bylo vydáno předběrné opatření předsedkyně a jednatelky KCHŠ: Nařízena parentita štěňat. KCHŠ souhlasí s vydáním průkazů původu pro tento vrh, splní-li chovatel všechny podmínky. Jako otec byl parentitou určen Belle Boule de Marie Andres, ukončeno, vrh řádně zapsán. Výbor bere na vědomí, s postupem souhlasí.

18. Nechtěné krytí u p. Stanislava Koláčka, chs Hvězda Rajhradu – ukončeno, vrh řádně zapsán.

19. Nechtěné krytí u pí. Hany Toulové, chs Chérie Boheme – ukončeno, vrh řádně zapsán.

20. Poradci chovu (HPCH Lucie Bartušková, DPCH Zuzana Rücklová, DPCH Jaroslava Smištíková) předložili výboru nesrovnalosti v agendě některých chovatelů. Doručují podklady svých vrhů extrémně pozdě a/nebo v rozporu se Stanovami a Zápisním řádem spolku. Podrobně viz příloha 5. Jmenovitě:
- Šárka Nováková, chs Ancarado – plemenná kniha sama nařídila parentitu vrhů P a Q
- Leoš Jančík, chs z Lejancu – HPCH nařídila namátkovou parentitu vrhu R
- Ludmila Linhartová, chs z Kozího vršku – nařízena parentita k vrhu D
Všechny tyto případy je třeba uzavřít v listopadu nově zvoleným výborem. Opakování tak výrazných časových prodlev u stále stejných chovatelů nelze tolerovat.

21. P. Leoš Jančík podal z osobních důvodů předsedkyni KCHŠ svou okamžitou písemnou rezignaci na funkci stávajícího místopředsedy spolku, na kandidaturu do Voleb KCHŠ 2019 i na členství ve spolku, viz příloha 6.

22. K 29.09.2019 má KCHŠ 270 členů (bez neplatičů a „nesouhlasů“) tj.:
a) bez členů, kteří do dnes neuhradili čl. poplatek na r. 2019 (ani po urgencích)
b) bez členů, kteří sice uhradili čl. poplatek na r. 2019, ale neposlali dodnes souhlas GDPR (ani po urgencích).
c) bez členů, kteří dodnes neuhradili čl. poplatek na r. 2019 a dodnes neposlali souhlas GDPR (ani po urgencích).

23. Schváleni noví členové: Jana Lišková, Mgr. Lenka Zevlová, Daniela Herinková, Josef Kovařík, Miroslav Luňák, Svetlana Bobrova, Michaela Budská, Ing. Iva Levková, Petra Vávrová, MUDr. Radka Kobzanová, Jana Mayerová, Emmanouil Meletakos, Penchik Jenifer. Neschválena: Maria Kuznetsova.

Ukončeno v 21:05 hod.
Další schůze Výboru KCHŠ proběhne 23.11.2019 v Hostouni v 9:00.
Zapsala Jaroslava Smištíková