• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
     
  • Pro chovatele: Pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
  • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     
  • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

 

Dopis paní Dedkové o návrhu podaném na Krajský soud v Hradci Králové

Dne 16.01.2021 v 14:33 hod. zaslala členka výboru, paní Ingrid Dedková, ostatním členům výboru / členům výboru v rezignaci a členům komisí dopis, jehož plné znění naleznete v příloze (soubor PDF).

V tomto dopise informuje, že zaslala na Krajský soud v Hradci Králové prostřednictvím právníka návrh, jehož obsah není členům výboru / členům výboru v rezignaci ani komisím k dnešnímu dni (tj. 17.01.2021 ve 20:45 hod.) znám, a to ani přes to, že paní Dedková byla vyzvána, aby přesné znění odeslaného návrhu předložila.

Výbor proto informuje členskou základnu, že toto není aktivita výboru jako statutárního orgánu spolku, ale jednotlivce.

K situaci se předseda KK vyjádřil dne 16.01.2021 ve 23:08 hod. následovně:


Dobrý večer všem.

Se svévolným jednáním paní Ingrid Dedkové nelze souhlasit a je mojí povinností vám sdělit následující.

Podáním svého návrhu k soudu v Hradci Králové paní Ingrid Dedková porušila Stanovy KCHŠ z.s. § 10 odst. 2 , protože nezastává žádnou z funkcí která by jí opravňovala ,aby mohla jednat za klub a ani nemá vystavenou plnou moc od předsedy nebo jednatele klubu. Proto se musí Výbor klubu od jednání paní Dedkové plně distancovat .

Za KK - předseda Luboš Pečenka