• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
   
 • Pro chovatele: Pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
 • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

 

Bonitace

Vážení přátelé,
bohužel musíme uzavřít přijímání nových přihlášek na bonitaci při Klubové výstavě 19. 6. 2021 v Mladé Boleslavi. Zájem zdaleka předčil očekávání a bonitovat bude jen jedna komise.

Plánujeme další bonitace. Příští na Moravě a následující v Čechách. Podrobnější informace včas zveřejníme na webu.

Děkujeme za pochopení.
Výbor KCHŠ

Zveřejněno dne 05.06.2021

 

 

INFORMACE PRO ČLENY

INFORMACE PRO ČLENY

Zasedání P ČMKU ze dne 19.5.2021 - viz stránky ČMKU 13/3/21, KCH špiců – na základě doloženého soudního rozhodnutí s potvrzeným nabytím právní moci P ČMKU souhlasí s obnovením chovatelského servisu. Klub je povinen doplnit standardní zápis ve spolkovém rejstříku.

 

 

Bonitace dne 15.5.2021 v Olomouci

Vážení členové,

na 15.5. 2021 pro Vás připravujeme individuální bonitaci na Moravě - Olomouc. Přihlášky posílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poplatek a číslo účtu zůstávají stejné. Pokud to bude možné bude přítomen i veterinární lékař - MVDr. Nešpor odborník na patelly a možnost odebrání DNA profilu firmou Tilia laboratoř. Vše se bude odvíjet podle epidemiologické situace.

Navrhovaná komise:
Rozhodčí : Hana Blatoňová, Ingrid Dedková, Zdeňka Němcová

Časový harmonogram a mapka místa budou zasílány emailem na adresy bonitujících.

Doplnění dne 05.05.2021

 

 

Bonitace dne 1.5.2021

Bonitace

Vážení členové, dne 1.5.2021 pro vás připravujeme bonitaci. Přihlášky posílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,poplatek i číslo účtu zůstává stejné. Vše se bude odvíjet podle vládního nařízení ohledně epidemiologické situace. Prosím sledujte webové stránky, kde budeme aktualizovat potřebné informace.

Na všechny se srdečně těšíme


Doplnění dne 30.04.2021, 05.05.2021

1.5.2021 individuální bonitace Praha - informace ohledně konání bonitace, jsou rozeslány všem přihlášeným, prosím o kontrolu, zdali vám email s potřebnými informacemi přišel, pokud nepřišel kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., děkuji.

15.5.2021 individuální bonitace Olomouc - informace na bonitací opět obdrží všichni přihlášení do emailu v průběhu příštího týdne.

19.6.2021 bonitace Mladá Boleslav - při klubové výstavě

 

 

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání

Informace z ČMKU (www.cmku.cz):

17.1.2021
Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu" (viz příloha), vzor "převodního listu štěněte (viz příloha)" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům. Vladimíra Tichá
Připojený soubor: 529-evidencni-listy-vrhu.pdf (276 kB)

Odkaz na web eAGRI s kompletními vzory

 

 

P r o h l á š e n í HPCH Klubu chovatelů špiců, z.s. k problematice chybějících řezáků u chovných jedinců

Již před bonitací dne 20.6.2020 jsem rozhodla, že se nebudou tolerovat žádné chybějící řezáky u špiců všech rázů, kteří budou chovní v KCHŠ, z.s. Důvodem mého rozhodnutí je skutečnost, že tato vada zatím nebyla příliš rozšířena v populaci špiců, kteří jsou chováni pod našim klubem a není v zájmu klubu tuto i když „jen“ hrubou vadu rozšiřovat.

Omlouvám se, že toto prohlášení nebylo zveřejněno členům klubu, bylo vždy sděleno posuzovatelům již proběhlých bonitací.

Lea Jonasová, HPCH


V Ý Z V A

     Bonitace v dubnu (24. nebo 25. 4. 2021) by se měla konat na Moravě. Žádáme tímto členy o navržení vhodného místa pro konání této akce (např. restaurace, kulturní dům apod.). Ideálně dvě  místnosti, jedna pro shromáždění přihlášených, druhá pro bonitační komise.

Požadavky:   - dobrá dostupnost
                      - možnost parkování
                      - vnitřní prostory (vzhledem k případnému nepříznivému počasí)
                      - dostatečná velikost(cca pro  40 - 50 psů, 2 bonitační komise)
                      - odpovídající zázemí (el. zásuvka, WC, v případě chladného počasí možnost přitopení,
                        možnost občerstvení...)

     Návrhy zasílejte do 28.1.2021 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s upřesněním data, podrobným popisem a cenou za pronájem.

     Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                                                       Výbor KCHŠ

 

 

PF 2021

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití Vánočních svátků a v Novém roce pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.

- KCHŠ - 

 


 

Pozvánka na Výroční členskou schůzi dne 20.02.2021

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

KCHŠ ZVE VŠECHNY SVÉ ČLENY NA ČLENSKOU SCHŮZI
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 20.02.2021 OD 15,00 HOD.
Vzdělávací a informační centrum, Květnové nám. 96, Průhonice

PROGRAM:

- 15,00 hod zahájení a přivítání všech přítomných
- Schválení programu schůze, zvolen předsedající schůze
- Zprávy o stavu klubu, jeho hospodaření a zprávy poradců chovu
- Hlavním bodem schůze bude zvolení volební komise, aby bylo možné uspořádat doplňující volby do výboru klubu.
- Příspěvky členů - délka příspěvku max 3 min, Konkrétní příspěvky posílejte do 19. 01. 2021 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., abychom mohli sestavit program, který bude vyvěšen na webových stránkách archiv.spic.cz
- Své příspěvky si na schůzi prezentuje každý člen sám, aby nedošlo k chybné interpretaci ze strany podávajícího příspěvek. Na příspěvky, které nebudou řádně poslány do výše stanoveného data, nebude brán zřetel.
- Předsedající má právo člena, který bude jakkoliv narušovat členskou schůzi nebo porušovat schválený program, okamžitě ze schůze vyloučit.
- Na členské schůzi se lze nechat zastoupit Plnou mocí a bude vyžadováno, aby byly podpisy zmocnitele i zmocněnce úředně ověřené.

Akce se bude konat dle aktuálně platných opatření vydaných Vládou ČR a příslušnou hygienickou správou - v případě zákazu konání akce bude tato informace bezodkladně oznámena na webu archiv.spic.cz

 


Zveřejněno dne 17.12.2020

 

 

B o n i t a c e dne 12.12.2020

     Plánovaná bonitace dne 12.12.2020 se vzhledem k současné situaci kolem covidu-19 bude konat s opatřeními, která jsou platná pro PES 3. Všichni účastníci bonitace byli o podrobnostech informováni e-mailem.

     Termín další bonitace je plánován na 20.02.2021.

                                                                                                                                                   Výbor KCHŠ

 

I n f o r m a c e k bonitaci dne 12.12.2020

     Kapacita bonitace dne 12.12.2020 v Průhonicích je již naplněna. Jsme optimisté a věříme, že se konat bude. Ovšem bude záležet na momentální situaci kolem covidu-19 a na souvisejících opatřeních v té době. Pokud by se bonitace nemohla konat, budou všichni účastníci cca týden před plánovaným konáním uvědoměni emailem. Rovněž bude zveřejněno na webových stránkách klubu s informacemi ohledně dalšího postupu.
     Věříme, že tuto nelehkou situaci pochopíte a budeme si společně přát, abychom se co nejdříve setkali v "normálních" časech.

Bonitační komise: 1) Mgr. Kristina Vaníčková, Ingrid Dedková, Petra Těhlová
                              2) Ing. Leoš Jančík, Dagmar Solovinská, Iveta Kašparová

     Výbor KCHŠ si vyhrazuje právo na změnu ve složení bonitačních komisí dle aktuální situace (nemoc, karanténa apod.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Výbor KCHŠ

 

 

Z r u š e n í náhradní členské schůze KCHŠ

 

     Vzhledem ke stále se zhoršující situaci a vládním nařízením kolem koronavirové epidemie COVID-19 se původně svolaná náhradní členská schůze na den 8. 11. 2020 od 14,00 hod. v akciovém pivovaru Letiny 

r u š í .

     V současné době nejsme schopni stanovit náhradní termín. Vše se bude odvíjet od situace kolem koronaviru, ale schůze bude možno pořádat až v době, kdy se situace stabilizuje a budou povoleny akce pro více než 300 osob, což je počet členské základny. Svolání schůze se řídí určitými pravidly, mezi jiným i dostatečným časovým předstihem. Při svolávání a následném rušení vznikají zbytečné finanční náklady obesíláním každého člena.


                                                                                                                                                      Výbor KCHŠ

    

Oznámení o situaci v KCHŠ

Vážení členové Klubu chovatelů špiců,

na základě příspěvku pí. Němcové (příloha č. 4) – bod č.1 Úprava ve vedení klubu - vyjádření nespokojenosti s činností výboru KCHŠ a po následující bouřlivé diskusi odstoupili ze svých funkcí přímo na členské schůzi tito členové výboru: K. Vaníčková, D. Solovinská, P. Žáková, I. Dedková, P. Kolářová (Pečenková), L. Jonasová, I. Kašparová.

Písemně na adresu spolku svoji rezignaci potvrdili: K. Vaníčková, D. Solovinská, P. Žáková, P. Kolářová (Pečenková), I. Kašparová, J. Smištíková a L. Jonasová. Své funkce budou vykonávat pouze po dobu nezbytně nutnou a to do té doby, než proběhnou doplňující volby do výboru KCHŠ.

Jelikož už nejsou náhradníci z minulých voleb, musí být volby doplňující. Volby budou na 2 roky proto, aby se zachoval cyklus řádných voleb a budou vyhlášeny podle platných stanov. Komise a členové výboru, kdo nepodal rezignaci zůstávají dále do konce funkčního období.

Členy výboru zůstávají I. Dedková a R. Kotvaltová.
Chovatelský servis je zajištěn beze změny.

- Zveřejněno dne 14.10.2020 -

 

 

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Klubu chovatelů špiců, z.s.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Klubu chovatelů špiců, z.s.
>> Pozvánka ke stažení v PDF <<
>> Příloha <<

Termín konání: 08.11.2020 od 14:00 hod.
Místo konání: Akciový pivovar Letiny, Letiny 66, 336 01 Blovice
 


Vážení členové, 

samozřejmě víme, jak neutěšená situace v naší republice zasažené pandemií momentálně panuje. Přesto, §257 občanského zákoníku č.89/2012 sb., proběhlé události a jednání některých členů KCHŠ ustanovují Výboru KCHŠ, z.s. nutnost svolání náhradní členské schůze.

Než na schůzi vyrazíte, sledujte prosím aktuální zprávy zde na webu KCHŠ pro všechny případné doplňující informace. Přejeme vám v této nelehké době hodně zdraví.

- Zveřejněno dne 12.10.2020 - 

 

 

Oznámení

Vážení přátelé, 
chovatelský servis je nadále zajištěn tak, jak jste byli zvyklí u svých poradců chovu. 
 
 
 
 

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 06.09.2020

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 06.09.2020

Začátek: 10:10
Místo: VÚKOZ Průhonice, zasedací místnost, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice
Přítomni: Vaníčková, Solovinská, Smištíková, Kašparová, Žáková, Pečenková, Jonasová, Pečenka (KK), Keindlová (RK), Dedková
Neomluvena: Kotvaltová

1.) Kontrola plnění zápisu z minulé schůze.

2.) Příprava Klubové výstavy. Dle současných opatření v ČR jsou na akci požadovány roušky, o případných změnách budete informováni na webových stránkách KCHŠ. Prosíme, zkontrolujte si na vlastní zodpovědnost na webu KCHŠ aktuální informace těsně před zahájením akce.

3.) Příprava bonitace.
Komise 1: Semeráková, Solovinská, Dedková
Komise 2: Lysák, Kašparová, Těhlová

4.) Příprava členské schůze. Členská schůze se bude konat v prostorách zasedací místnosti areálu Krásná Louka, neurčí-li okolnosti jinak. Psi mohou být do zasedací místnosti vzati pouze v uzavřených boxech a nesmí vyrušovat. Dle současných opatření v ČR jsou na akci požadovány roušky, o případných změnách budete informováni na webových stránkách KCHŠ. Prosíme, zkontrolujte si na vlastní zodpovědnost na webu KCHŠ aktuální informace těsně před zahájením akce. Program schůze pro tisk je jednotlivým účastníkům schůze k dispozici na webových stránkách KCHŠ.

5.) K 05.09.2020 má Spolek 270 členů (bez neplatičů).
Nově schválení členové: Ksandrová Libuše Mgr., Panták Zdeněk, Rozehnalová Adéla, Vlk Josef, Fialová Miloslava, Čejková Klára, Hrdličková Soňa, Vondrušková Tereza, Vykydalová Nikola Mgr., Nikitina Taisia, Široký Lubomír MVDr., Hezei Kuželová Olena, Kolandová Eva, Důrová Martina.

6.) Schvalování nových členů bude umožněno per rollam 1x měsíčně, následně je potvrdí nejbližší výborová schůze. Důvodem, proč nelze přijímat členy bez schvalování, je např. velmi složité řešení problémů s odchovy mimo FCI.

7.) Schválen formulář „Žádost o prodloužení chovnosti feny“, který je nyní nově možné schvalovat per rollam, tj. kdykoli dle potřeby. Příloha 01 – ke stažení v PDF.

8.) Žádost paní H. B. o prodloužení chovnosti u trpasličí feny Celine Pom Toy z Malebného Povltaví, nar. 12.07.2012. Fena odchovala 5 vrhů, 12 zapsaných potomků. Jednalo by se o 6. vrh u trpasličí feny, výbor hlasoval, prodloužení neschváleno.
Pro prodloužení: Dedková
Zdržela se: Solovinská
Proti prodloužení: Vaníčková, Žáková, Jonasová, Kašparová, Pečenková, Smištíková
Hlasy poradní: Pečenka - proti, Keindlová - proti

9.) Paní R. D. odchovala na feně Esther Jamamba (střední ráz, strakoš hnědý) vrh dne 13.10.2019 s počtem 7 zapsaných štěňat a dne 20.06.2020 vrh s počtem 7 zapsaných štěňat, což je v rozporu s rozhodnutím Mimořádné členské schůze KCHŠ ze dne 16.02.2019. Jedná se o první přestupek, chovatelce je tímto uděleno napomenutí. Fena může být opětovně nakryta nejdříve až za 1 rok od data narození posledního vrhu.

10.) Paní V. P. požaduje zveřejnit text své stížnosti, na kterou reagoval Výbor dne 20.06.2020. Bude dodatečně doplněno k zápisu ze dne 20.06.2020 na webové stránky KCHŠ.

11.) Paní S. B. podala jmenovitou stížnost na jednání poradkyně chovu ze dne 29.09.2019. Bylo postoupeno Výboru a komisím. Výbor konstatuje, že se 29.09.2019 už nejednalo o rozhodnutí poradkyně nebo jednatelky, nýbrž řádně odhlasované rozhodnutí celého Výboru, které bylo zveřejněno jako nutná reakce na stížnost podanou samotnou paní S. B. a paní M. B. Výbor tímto na stížnost paní S. B. odpovídá následovně: Současný Výbor na původním rozhodnutí a zdůvodnění Výboru ze dne 29.09.2019 trvá a považuje událost za uzavřenou. Podklady byly předloženy na Výboru i zástupcům komisí dne 29.09.2019 i dnes. V případě, že paní S. B. nebude souhlasit s dnešním rozhodnutím a s odpovědí Výboru KCHŠ, doporučujeme postoupit svou stížnost vůči Výboru na Komisi pro chov a zdraví ČMKU.

12.) Diskuze ke znění příspěvků na členskou schůzi.

13.) Dne 03.09.2020 byla podána žádost o rebonitaci psa Torro z Tichého háje, bonitován 24.05.2019, nechovný pro výšku. Výbor zamítá, žádost nebyla podána v řádném termínu.

14.) Vzhledem k nedávné změně standardu a k navazujících změnám v zápisu barev na PK ČMKU je nutné stáhnout z webu KCHŠ příručku „Průvodce určováním barev“. Bude ev. přepracována.

15.) Návrh rozpočtu na Speciální světovou výstavu, bude předložen členské schůzi.

16.) Na žádost pokladníka byla kovová pokladna vyřazena z majetku klubu pro nepotřebnost. Bude k dispozici za odvoz na členské schůzi.

17.) Soud s paní S. T.: Čeká se na vydání písemného rozsudku.

18.) Další schůze Výboru se bude konat 08.11.2020, od 10:00 hod. ve VÚKOZ Průhonice, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice.

19.) Přečten a všemi přítomnými odsouhlasen dosavadní zápis.

20.) 14:55 jednání opouští paní Vaníčková.

21.) Stanovisko Výboru k podnětu paní Z. N. - Návrh na vyloučení člena spolku dle ust. § 239 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (dále v tomto bodě jen „podnět“ sepsaný dne 01.05.2020) z hlediska polemiky paní Z. N. ohledně platnosti bonitace konané dne 20.06.2020.
Důvody uváděné př. Z. N. k vyloučením paní Vaníčkové jsou pouze zástupné – Výbor rozhodl, že k vyloučení nenastal relevantní důvod. Bonitace dne 20.06.2020 proběhla řádně, v souladu se stanovami spolku a se všemi nadřízenými řády. Podnět paní Z. N. byl naopak pro některé řadové členy spolku zavádějící v tom, že zpochybňoval platnost vyhlášené bonitace. Své tvrzení paní Z. N. nezměnila ani poté, kdy se na akci sama přihlásila a posléze se jí zúčastnila.
Právní zástupce spolku naopak doporučil Výboru ke zvážení, zda je další setrvání paní Z. N. jako členky spolku v zájmu jeho činnosti.

Výbor potvrzuje své předchozí stanovisko ze dne 20.06.2020 – hlasování o vyloučení paní Vaníčkové jako člena spolku:
Proti vyloučení: Solovinská, Žáková, Smištíková, Kašparová, Pečenková, Jonasová
Zdržela se: Dedková
Hlasy poradní: Pečenka – proti vyloučení, Keindlová – proti vyloučení 

22.) Přečten a všemi přítomnými odsouhlasen zápis.

Ukončeno v 16:35 hod.
Zapsala Jaroslava Smištíková

 

 

Bonitace dne 12. 12. 2020

     Mezi členy se šíří fáma, že kapacita bonitace dne 12. 12. 2020 v Průhonicích je již naplněna. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě!!! Po naplnění kapacity budete včas informováni prostřednictvím těchto webových stránek.

Dagmar Solovinská

 

 

Ustanovení bonitačních komisí na bonitaci dne 27.9.2020 v Mladé Boleslavi

     Na schůzi výboru KCHŠ dne 6.9.2020 hlavní poradkyně chovu ustanovila bonitační komise na bonitaci dne 27.9.2020 v Mladé Boleslavi v tomto složení:

              1) Ing. Radovan Lysák                                                  2) Michaela Semeráková
                  Iveta Kašparová                                                            Dagmar Solovinská
                  Petra Těhlová                                                                Ingrid Dedková

 

 

P O Z O R ! ! Změna termínu bonitace !!

Vzhledem k tomu, že ČMKU dostala od FCI povolení pořádat ve dnech 14. a 15.11.2020 mezinárodní výstavu psů v Brně, přesouvá se bonitace ze dne 14.11.2020 na nový termín  12. 12. 2020 (sobota). Místo konání zůstává stejné - 252 43 Průhonice, hotel Floret, Květnové nám. 96. Začátek v 10,00 hod., ukončení přejímky v 11,30 hod., uzávěrka přihlášek po naplnění kapacity 40 zvířat. Možnost vyšetření luxace patell a odběr DNA.

Dagmar Solovinská

POZVÁNKA NA VYŠETŘENÍ PATELL A ODBĚR DNA

Vážení přátelé,

      KCHŠ pozval na bonitaci v Mladé Boleslavi konanou dne 27. 9. 2020  laborantku genetické laboratoře  TILLIA pro odběry DNA profilu a MVDr. Radka Musila pro vyšetření luxace patelly (PL).

Termín odběrů a vyšetření:  27. 9. 2020 10,00 - 13,00 hod. během Klubové výstavy KCHŠ

Místo: výstaviště Krásná louka Mladá Boleslav  

Cena odběru a vyhotovení DNA profilu: 850,- Kč (platí se po odběru převodem po obdržení faktury od laboratoře)

Cena vyšetření PL: 500,- Kč (platí se na místě MVDr. Musilovi)

Přihlášky zasílat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termín uzávěrky přihlášek:  20. 9. 2020

Pokud se hlásíte na bonitaci, stačí připsat, že žádáte o provedení odběru, případně vyšetření PL.

Můžete se přihlásit i se psem, který se bonitovat nebude. V tom případě odešlete níže uvedenou přihlášku. Odběry se budou provádět formou bukálního stěru z ústní dutiny.

!!!!JE NUTNÉ MÍT SEBOU ORIGINÁL PRŮKAZU PŮVODU!!!!

 


Přihláška na odběr  DNA nebo vyšetření PL

(Nevypisujte ručně na papír, vložte přímo jako text emailu.)

Jméno psa:
Velikostní ráz:
Pohlaví:
Datum narození:
Číslo čipu nebo tetování - musí být otištěno v PP:
Číslo zápisu:
Jméno a úplná adresa majitele, včetně PSČ, uvedená v PP:
Email majitele:
Telefon majitele:

 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

KCHŠ ZVE VŠECHNY SVÉ ČLENY NA ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ SE BUDE KONAT DNE 27.09.2020 OD 15,00 HOD.

Místo konání: INTERDOG BOHEMIA, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav

PROGRAM:

 • 15:00 hod zahájení a přivítání všech přítomných.
 • Schválení programu schůze, zvolen předsedající schůze.
 • Zprávy o stavu klubu, jeho hospodaření a zprávy poradců chovu.
 • Konkrétní příspěvky členů (v prezentační délce max. 3 minuty) pro sestavení programu schůze zasílejte do 26.08.2020 na adresu jednatele: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ev. poštou (pouze doporučeně): Bc. Jaroslava Smištíková, Příční 108/2, 664 47 Střelice.
 • Své příspěvky si na schůzi prezentuje každý člen sám, aby nedošlo k chybné interpretaci ze strany podávajícího příspěvek. Na příspěvky, které nebudou řádné poslány do výše stanoveného data, nebude brán zřetel.
 • Předsedající má právo člena, který bude jakkoliv narušovat členskou schůzi nebo porušovat schválený program, okamžitě ze schůze vyloučit. 
   

V případě, že řádná výroční schůze nebude usnášeníschopná, bude se konat členská schůze mimořádná. Zahájení mimořádné členské schůze se posouvá o 15 minut po ukončení řádné členské schůze. Program mimořádné členské schůze zůstává stejný, tato schůze má stejnou váhu jako schůze řádná.


Program sestavený z podnětů zaslaných do 26.08.2020:
>> Program Výroční členské schůze KCHŠ, z.s. dne 27.09.2020 v Mladé Boleslavi << 

 

 

Poradci chovu od 19.05.2020

Zpráva nové Hlavní poradkyně chovu (HPCH), př. Jonasové:

Vážení členové,
dne 16.5.2020 jsem byla na schůzi výboru KCHŠ jmenována jako hlavní poradce chovu, děkuji za projevenou důvěru.

Jako dílčí poradce chovu jsem oslovila tyto členky KCHŠ, o kterých vím, že s daným rázem mají dlouholeté zkušenosti a věřím, že svou funkci budou zastávat zodpovědně.

Ráda bych na tomto místě poděkovala za skvělou práci všem rezignujícím poradkyním, je škoda, že to vzdaly.

Lea Jonasová, HPCH

(Zveřejněno 19.05.2020, pozn.: kontakty doplněny 22.05.2020)

 

ČMKU: Výzva chovatelům

Výzva chovatelům

V současné nelehké době ČMKU apeluje na všechny chovatele, aby pečlivě zvažovali neodkladnost krytí svých fen. Mimořádná opatření vlády zásadně ovlivňují i možnosti prodeje a distribuce štěňat. Současné podmínky mohou být i prodlouženy, dobu možného omezení nelze odhadnout. Prosíme, chovejte s rozumem, plánujte své odchovy v závislosti na předběžném zájmu o ně. Vyvarujete se tím problémů s obtížným umísťováním štěňat ve vhodných podmínkách i problémů s neprodanými štěňaty.

Přejeme všem svým chovatelům, aby všechny těžkosti překonali ve zdraví a – je-li to jen trochu reálné – v klidu a pohodě.

Autor: Ivana Jarošová, ČMKU
Vloženo: 25.3.2020
Zdroj: Webové stránky ČMKU

 

 

Zpráva předsedkyně KCHŠ

Vážení členové klubu, přátelé.

     Nebývá zvykem, aby výroční zpráva předsedkyně klubu byla v této formě, ale okolnosti, které nyní naši zemi postihly, mi zatím nedávají jinou možnost.

     Moje zpráva bude nejen za rok minulý, ale i takové menší ohlédnutí za minulé volební období. Pozorný člen si jistě všiml, že v posledních třech letech nastalo hodně změn, jak v systému fungování klubu, tak i v chovu. Ne všechno bylo na popud z naší strany, v mnoha případech jsme změny museli dělat v návaznosti na novou legislativu.  Hodně věcí se povedlo a celkově to beru jako krok kupředu. Samozřejmě byly věci, které nepotěšily, ale to prostě tak bývá. Věčnou kritiku na všechno a na vše, která se ozývá vesměs pořád ze stejných stran,  tu asi nemá cenu nijak dále rozebírat - ta byla, je a bude. Nelze se prostě zavděčit všem a někteří to mají vysloveně už jako koníčka, apriori vše jen negovat, aniž by dokázali dát vlastní vizi či pomoc.

     V loňském roce na podzim vešel v platnost nový standard, jenž rozpoutal mnoho diskuzí. Uvědomme si, že tento standard vyšel ze země jeho držitele, což je Německo. Různé nápady na jeho ohýbání nejsou na místě, je to platný standard, tudíž platí. Ráda bych také trošku zabrousila i do naší chovné základny, za poslední 2 roky se uchovnil rekordní počet jedinců a dle jistých ukazatelů tento rok bude asi v tomto trendu pokračovat. Podle statistiky ČMKU jsme na desátém místě v počtu zápisů na PK. Přijde mi trochu divné, že většinu zvířat vidíme jen na bonitaci a pak už nikdy, což je škoda.

     Chtěla bych poděkovat všem členům výboru za jejich obětavou práci, která není nijak honorována, je dělána ve vlastním volném čase a většinou se k této činnosti používají i privátní prostředky - např. telefony, PC, skladovací prostory aj. V současnosti je v klubu cca 300 členů a věřte, že vyhovět všem asi nelze, ale pořád jsme zájmový spolek, tudíž bychom měli mít stejný zájem, a to fungovat ku prospěchu plemene a celého spolku. Pokud má někdo nějakou připomínku, nápad, nějaký projekt, zlepšení aj., určitě jsme všemu otevřeni. Není nic snazšího, než napsat danou vizi včetně návrhu na řešení. Pokud bude nápad opravdu ku prospěchu plemene a spolku, určitě budeme projekt i danou osobu v její činnosti podporovat.

     Původně jsem měla připravenou jinou zprávu, ale v návaznosti na současný stav v celé Evropě těžko můžeme něco v nejbližších měsících závazně slibovat či plánovat. Každý rozumný a zodpovědný člověk staví na přední místo zdraví. Naříkat nad tím, že se ruší jedna výstava za druhou, že se nekonají akce naplánované už loni, opravdu není na místě. Tento mimořádný stav jsme nikdo neplánoval a nikdo si ho nepřál, a tak nám nezbývá, než tato opatření přijmout a vlastní ukázněností a disciplínou pomoci, aby se běžný život nás všech vrátil co nejdříve do normálních kolejí. Možná že nyní, ve volném čase, mnozí přehodnotí  co je opravdu důležité a kde jsou opravdové hodnoty.

     Přeji Vám i všem Vašim blízkým především zdraví, pohodu a radost s Vašimi čtyřnohými miláčky

15.03.2020                                                                                       
Mgr. Kristina Vaníčková
Předsedkyně KCHŠ

 

 

Pozvánka na Výroční členskou schůzi KCHŠ dne 21.03.2020

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

KCHŠ ZVE VŠECHNY SVÉ ČLENY NA ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ SE BUDE KONAT DNE 21.03.2020 OD 14,00 HOD.

Místo konání:  Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice 25243

PROGRAM:
• 14:00 hod zahájení a přivítání všech přítomných.
• Schválení programu schůze (soubor PDF), zvolen předsedající schůze.
• Zprávy o stavu klubu, jeho hospodaření a zprávy poradců chovu za rok 2019.
• Své příspěvky si na schůzi prezentuje každý člen sám, aby nedošlo k chybné interpretaci ze strany podávajícího příspěvek. Na příspěvky, které nebudou řádné poslány do výše stanoveného data, nebude brán zřetel.
• Předsedající má právo člena, který bude jakkoliv narušovat členskou schůzi nebo porušovat schválený program, okamžitě ze schůze vyloučit.

V případě, že řádná výroční schůze nebude usnášeníschopná, bude se konat členská schůze mimořádná. Zahájení mimořádné členské schůze se posouvá o 15 minut po ukončení řádné členské schůze. Program mimořádné členské schůze zůstává stejný, tato schůze má stejnou váhu jako schůze řádná.


Vloženo dne 03.02.2020

 

Odložení termínu členské schůze

Vážení členové KCHŠ, 

z důvodu nedodržení termínu rozeslání pozvánky na Členskou schůzi nejméně 30 dní před jejím konáním se Členská schůze, která se měla konat dne 15.02.2020 odkládá. 
Výbor se všem členům KCHŠ velmi omlouvá za vzniklé problémy, které byly způsobeny několika aspekty, které Výbor bohužel nemohl ovlivnit. Děkujeme za pochopení.


Vloženo dne 03.02.2020

 

 

POZVÁNKA NA ODBĚRY DNA PROFILU

POZVÁNKA NA ODBĚRY DNA PROFILU V DEN KONÁNÍ BONITACE

Vážení přátelé,

KCHŠ pozval na bonitaci v Hostouni konanou dne 23. 11. 2019  laborantku genetické laboratoře Tilia. Prosíme zájemce, aby se předem přihlásili.

Termín odběrů:  23. 11. 2019  od 10:00 do 12:00 hod.

Místo odběrů: Bonitace Hostoun

Cena vyšetření:   850,- Kč (platí se po odběru převodem po obdržení faktury od laboratoře)

Přihlášky zasílat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termín uzávěrky přihlášek:  17. 11. 2019

Můžete se přihlásit i se psem, který se bonitovat nebude!!!! Odběry se budou provádět formou bukálního stěru z ústní dutiny!! Je nutné mít sebou originál PP!!

 

Pozn.: Po 1. 3. 2019  je třeba toto vyšetření u rodičů vrhů předkládat spolu se žádostí o zápis štěňat (rozhodnutí Výroční členské schůze).

______________________________________________________________________________________

Přihláška na odběr  DNA

(Nevypisujte ručně na papír, vložte přímo jako text emailu.)

Jméno psa:
Velikostní ráz:
Pohlaví:
Datum narození:
Číslo čipu nebo tetování - musí být otištěno v PP:
Číslo zápisu:
Jméno a úplná adresa majitele, včetně PSČ, uvedená v PP:
Email majitele:
Telefon majitele:
Den plánovaného odběru: 23. 11. 2019


 

Django z Břekové aleje

Německý špic vlčí DJANGO z Břekové aleje - složil dle mezinárodního zkušebního řádu zkoušku BH-VT.
S majitelkou se věnují několika sportům.
Na svém kontě má již tyto složené zkoušky: ZZO, ZOP, F1, LA1, AD. 

VICTORIA Kaveta Bohemia

C.I.B. Multichamp. VICTORIA Kaveta Bohemia - německý špic malý oranžový splnila podmínky pro udělení titulů: 

NĚMECKÝ ŠAMPION a NĚMECKÝ KLUBOVÝ ŠAMPION
7.5. 2017 MV Erfurt - CAC VDH, CAC, CACIB, BOB
8.4.2018 MV Chemnitz - CAC VDH, CAC, CACIB, BOS
16.6.2018 NV Erfurt - CAC VDH, CAC, BOS
17.6.2018 MV Erfurt - CAC VDH, CAC, CACIB, BOS
14.4.2019 MV Chemnitz - CAC VDH, CAC, CACIB, BOB

Chov. + maj.: Iveta Kašparová, ch. st. Kaveta Bohemia

 

 

Interranking 2018

Spočítejte vašemu pejskovi body za zahraniční výstavy v roce 2018 (dle přiložené tabulky) a výsledky pošlete do 13.9.2019 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na klubové výstavě v Mladé Boleslavi bude vyhlášen nejúspěšnějsí pes a fena zahraničních výstav za rok 2018 a vítězové obdrží exklusivní kokardu. Prosím poslat v tabulce nebo s kopiemi posudků.

Kristina Vaníčková

Pozn. 29.03.2021 - kontakt není aktuální, náhrada bude určena

 

POZVÁNKA NA ODBĚRY DNA PROFILU V DEN KONÁNÍ BONITACE

Vážení přátelé,

KCHŠ pozval na bonitaci ve Zbraslavi u Brna konanou dne 25. 5. 2019  laborantku genetické laboratoře  Vemodia.

Termín odběrů:  25. 5. 2019 od 15:00 do 17:00 hod.

Místo odběrů: Bonitace Zbraslav u Brna

Cena vyšetření:   850,- Kč (platí se po odběru převodem po obdržení faktury od laboratoře)

Přihlášky zasílat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termín uzávěrky přihlášek:  19. 5. 2019

Můžete se přihlásit i se psem, který se bonitovat nebude!!!! Odběry se budou provádět formou bukálního stěru z ústní dutiny!! Je nutné mít sebou originál PP!!

Pozn.: Po 1. 3. 2019  je třeba toto vyšetření u rodičů vrhů předkládat spolu se žádostí o zápis štěňat (rozhodnutí Výroční členské schůze).

 

Přihláška na odběr  DNA

(Nevypisujte ručně na papír, vložte přímo jako text emailu.)

Jméno psa:
Velikostní ráz:
Pohlaví:
Datum narození:
Číslo čipu nebo tetování - musí být otištěno v PP:
Číslo zápisu:
Jméno a úplná adresa majitele, včetně PSČ, uvedená v PP:
Email majitele:
Telefon majitele:
Den plánovaného odběru
(konání bonitace):

 

POZVÁNKA NA ODBĚRY DNA

POZVÁNKA NA ODBĚRY DNA PROFILU V DEN KONÁNÍ BONITACE

 

Vážení přátelé,

KCHŠ pozval na bonitaci - konanou dne 30. 3. 2019 od 10:00 v Hostouni - laborantku genetické laboratoře  Vemodia.

Cena vyšetření je  765,- Kč, platí se po odběru převodem po obdržení faktury od laboratoře.

Prosíme zájemce o vyšetření, aby se

předem přihlásili - nejpozději do 25. 3. 2019

na e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Můžete se přihlásit i se psem, který se bonitovat nebude!!!!
Odběry se budou provádět formou bukálního stěru z ústní dutiny!!

Je nutné mít sebou originál PP – odběr se zapisuje!!

 

Pozn.: Po 1. 3. 2019  je třeba toto vyšetření u rodičů vrhů předkládat spolu se žádostí o zápis štěňat (rozhodnutí Výroční členské schůze).


Přihláška na odběr  DNA

(Nevypisujte ručně na papír, vložte přímo jako text emailu.)

Jméno psa:
Velikostní ráz:
Pohlaví:
Datum narození:
Číslo čipu nebo tetování - musí být otištěno v PP:
Jméno a úplná adresa majitele, včetně PSČ, uvedená v PP:
Email majitele:
Den konání bonitace:


 

Oznámení

Vážení chovatelé,
v záležitosti DNA profilů vás prosíme o trpělivost. Snažíme se pro Vás domluvit nejlepší podmínky. Veškeré informace budou v dohledné době zveřejněny na klubových stránkách i s pokyny pro chovatele.

Děkujeme za pochopení,
Výbor KCHŠ

 

 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

KCHŠ ZVE VŠECHNY SVÉ ČLENY NA ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ SE BUDE KONAT DNE 16.02.2019 OD 14,00 HOD.
Místo konání: Krčma Na Kyrově, Hájecká 316, Hostouň, 273 53  

PROGRAM:  
• 14,00 hod zahájení a přivítání všech přítomných
• Schválení programu schůze, zvolen předsedající schůze
• Příspěvky členů- délka příspěvku max 3 min,příspěvky posílejte do 15.01.2019 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., abychom mohli sestavit program.
• Své příspěvky si na schůzi prezentuje každý člen sám, aby nedošlo k chybné interpretaci ze strany podávajícího příspěvek. Na příspěvky, které nebudou řádné poslány do výše stanoveného data, nebude brán zřetel.
• Předsedající má právo člena, který bude jakkoliv narušovat členskou schůzi nebo porušovat schválený program, okamžitě ze schůze vyloučit.

>> Program Výroční členské schůze dne 16.02.2019 << (soubor PDF)

 

 

MAMBO z Tichého háje

Oznamuji, že malý černý pes z mého chovu – Jch. MAMBO z Tichého háje dne 19.12.2018 získal titul: RAKOUSKÝ ŠAMPION a dne 13.01.2019 tituly Národní vítěz a ČESKÝ ŠAMPION.

chovatelka: Ludmila Pavlíková + chov.st. z Tichého háje

 

 

 

 

VIGGO Kaveta Bohemia

Na Hanácké výstavě psů 13.1. 2019 v Brně získal C.I.B. Multichamp. VIGGO Kaveta Bohemia tyto tituly: výborný 1, CAC, Národní vítěz - CAC ČMKU, Best of Breed - Vítěz plemene! Best of Group - Vítěz V. skupiny!!! Best of Day - Vítěz dne!!!!

Majitelky: Petra Žáková & Iveta Kašparová

 

 

Oznámení

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Upozorňujeme členy KCHŠ, kteří do dnešního dne, ani po zaslaných upomínkách na E-mail, případně poštou, nezaslali souhlas p. Lee Jonasové, aby tak neprodleně učinili. Pokud souhlas nebude max do 28.2.2019 zaslán, nebude Vám zasílán zpravodaj KCHŠ. 

Souhlas prosím zašlete buď na
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Případně poštou NE doporučeně na adresu: Lea Jonasová, Průběžná 1, 370 07 České Budějovice
Nebo doporučeně na adresu do práce: Büroprofi s.r.o., Lea Jonasová, Hlinská 2, 370 01 České Budějovice


Členský poplatek na r. 2019
Upozorňujeme členy KCHŠ na splatnost čl. poplatku na r. 2019 a to do max. 31.03.2019 !!!

Číslo účtu:          1923265319/0800
Částka:               500,- Kč
VS:                       1
Poznámka: Do zprávy pro příjemce uvedete své jméno +  číslo čl. průkazky.
 

V případě platby bankovním převodem nemusíte zasílat potvrzení o platbě, v případě, že do zprávy pro příjemce uvedete své jméno nebo číslo čl. průkazky.

V případě platby složenkou je nutné poslat kopii dokladu p. Lee Jonasové: Buď na
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Případně poštou NE doporučeně na adresu: Lea Jonasová, Průběžná 1, 370 07 České Budějovice
Nebo doporučeně na adresu do práce: Büroprofi s.r.o., Lea Jonasová, Hlinská 2, 370 01 České Budějovice

V případě, že čl. poplatek nebude do stanovené lhůty uhrazen, Vaše členství od 1.3.2019 automaticky zaniká, již nebudou zasílány žádné upomínky.

V případě jakéhokoliv telefonického dotazu, mě prosím kontaktujte až po 18té hodině, v pracovní době bohužel nemám časový prostor pro řešení soukromých záležitostí, děkuji za pochopení. Tel. 607 241 942


Dále upozorňujeme členy KCHŠ, v případě změny jména/příjmení, adresy, tel.č. nebo E-mailu, aby neprodleně o této změně informovali svého poradce chovu a p. Leu Jonasovou, která má na starost evidenci členů KCHŠ.


S pozdravem Lea Jonasová

 

 

Upozornění - BONITACE

U p o z o r n ě n í

Od 1. 1. 2019 zasílejte přihlášky na bonitaci na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou na adresu Dagmar Solovinská, 679 37 Borotín 23. K přihlášce m u s í být přiložena čitelná kopie průkazu původu, doklad o zaplacení bonitačního poplatku, případně kopie zdravotních vyšetření, pokud jsou již vyhotovena.

Uzávěrka přihlášek je vždy 2 týdny před konáním bonitace.

Děkuji za pochopení.
Dagmar Solovinská, tel. 731911505

 

 

OZNÁMENÍ HPCH

OZNÁMENÍ HPCH: Z důvod platební nekázně je od 1. 1. 2019 nutné k žádosti o krycí list přiložit kopii dokladu o jeho zaplacení!
Pozor, ke každé přihlášce k zápisu vrhu je nutné přikládat kopii platby, jinak nebude přihláška odeslána na
PK!

 

 

Rozloučení


Se zármutkem oznamujeme, že dne 16.11.2018 zemřela paní
Danuše Šmigurová,
dlouholetá členka KCHŠ, poradkyně chovu, chovatelka vlčích špiců
a majitelka chs Střed Moravy.
Čest její památce!

 

 

 

Informace k zájezdu na WDS 2018

INFORMACE K  ZÁJEZDU NA WDS 2018

ODJEZD 11.8.2018

NÁSTUPNÍ MÍSTA: 

 • BRNO v 10.00 hod Brno - Univerzitní Kampus -parkoviště Palachovo nám
 • PRAHA v 12.00 Jeremiášova ul, Praha Stodůlky, Zastávka Metra a MHD Stodůlky 

Příjezd do Amsterdamu 12.8. v ranních hodinách (je dána časová rezerva). Odjezd dle dohody účastníků a řidiče, bude sděleno všem před vystoupením z autobusu. Organizací v průběhu zájezdu je pověřena paní Těhlová

Příjezd do ČR 13.8. v ranních hodinách

Případné dotazy na paní Vaníčkovou, tel. 603 259 435

 

 

Jak si vybrat štěňátko s PP

Protože situace se neustále opakuje, znovu upozorňujeme nové zájemce o plemeno, budoucí vystavovatele a chovatele: 

KCHŠ doporučuje zjistit si, přečíst a ověřit všechny informace o registraci a o průkazu původu Vašeho štěněte ještě předtím, než si své první štěňátko zakoupíte. Vyhnete se tak zbytečnému zklamání.


Vážení zájemci o štěňátka a budoucí chovatelé,
toto oznámení je věnováno právě Vám. Paní Vladimíra Tichá napsala nedávno na webu ČMKU velmi přínosný článek, který se z plemen chovaných v KCHŠ dotýká především Německého trpasličího špice / Pomeraniana. 

FCI, UCI, mezinárodní chovatelské kluby aneb kdo se v tom má vyznat?

Vzhledem k tomu, že na tuto tématiku dostávám jako jednatelka KCHŠ i několik dotazů za měsíc a bohužel většinou až v době, kdy je štěně již koupeno a řešení nemožné, doporučuji za KCHŠ všem, kteří uvažují o pořízení štěňátka, aby si nejprve, před jeho koupí, zjistili všechny podstatné informace a bedlivě si pročetli písemnou kupní smlouvu.

Shrnuto: Klub chovatelů špiců, z.s. (zkratka KCHŠ) je klubem registrovaným pod Českomoravskou Kynologickou Unií (zkratka ČMKU, web www.cmku.cz) a to znamená, že patří pod FCI: Fédération Cynologique Internationale (web www.fci.be). Průkaz původu štěňátka, které budete chtít jednou uchovnit v českém chovatelském klubu, tedy v KCHŠ, by měl být vydán organizací FCI v tom státě, ve kterém se štěně narodilo. Je-li štěňátko z Česka, pak je touto organizací právě ČMKU. Stejné pravidlo platí i pro výstavy pořádané pod patronací FCI, nejen v ČR, ale  kdekoli ve světě.

S přáním šťastné ruky při výběru
Jaroslava Smištíková, jednatelka KCHŠ

 

 

VIGGO Kaveta Bohemia

Malý oranžový špic C.I.B. Multichamp. VIGGO Kaveta Bohemia získal na Národní výstavě a Mezinárodní výstavě v Erfurtu, DE tyto tituly: 2x CAC, 2x CAC VDH, CACIB - Sieger Thüringen, 2x BOB, 2x Nejkrásnější špic výstavy, 1. místo BIG V. skupina FCI a tímto splnil podmínky pro udělení titulu NĚMECKÝ ŠAMPION!!!

Chov: Iveta Kašparová
Maj: Petra Žáková + Iveta Kašparová

 

 

Výzva pro majitele VELKÝCH ŠPICŮ

Výzva pro majitele VELKÝCH ŠPICŮ

Přijeďte se podívat a třeba i vystavit a ukázat své kamarády na Speciální výstavu KCHŠ, která se konná dne 26.5.2018 na Kynologickém cvičišti ve Zbraslavi u Brna. Je zde velice krásné a přijemné prostředí, uděláme malé setkání, pohovoříme o tom co Vás trápí, co by jste třeba chtěli změnit a vyměníme si mezi sebou názory a třeba i trhneme rekord v počtu přihlášených a vystavených Velkých špiců.

Druhá uzávěrka je 10.5.2018 a veškeré potřebné info naleznete zde na stránkách.

Na všechny se osobně těší DPCH Petra Těhlová

 

 

UPOMÍNKA – ČLENSKÉ POPLATKY

UPOMÍNKA – ČLENSKÉ POPLATKY

Vážení členové, datum splatnosti členského poplatku za rok 2018 vypršelo, tak jako každoročně, ke dni 28.02.2018.

V případě, že jste řádně zaplatili a doklad o platbě zaslali paní Lee Jonasové, která má členskou základnu na starosti, děkujeme vám za vzorné plnění členských povinností a považujte tuto upomínku za bezpředmětnou.

Pokud jste včas a řádně zaplatili, ale zatím paní Jonasové nezaslali doklad o platbě, prosíme doplňte jej co nejdříve. Z dokladu musí být patrné, že byl uhrazen včas. Kontakt zde.

Nemáte-li v řádném termínu splatnosti zaplaceno, vaše členství dle Stanov § 4 zaniklo. Členem klubu se opět můžete stát tím, že vyplníte přihlášku a zašlete ji paní Lee Jonasové. S úhradou členského příspěvku vyčkejte na výzvu, kterou obdržíte po následující výborové schůzi /15.04.2018/.

Přihlášku do Klubu chovatelů špiců si můžete stáhnout zde. Individuální upomínky již nebudou rozesílány. Otištěno též v aktuálním Zpravodaji, který brzo obdržíte.

 

 

Identifikace jedince při bonitaci

Identifikace jedince při bonitaci

Při bonitaci je naprosto nezbytné, aby byl pes čitelně a jednoznačně identifikovatelný dle údajů zaznamenaných do jeho originálu průkazu původu přímo plemennou knihou, která tento průkaz původu, ev. exportní průkaz původu vydala. Na čipy aplikované později, dolepené dodatečně, neuvedené v průkazech původu apod. nelze brát zřetel. Má-li pes ve svém průkazu původu uvedeno pouze tetování, musí být čitelně tetován. 

Proto je v zájmu každého, kdo si kupuje psa, aby si tyto náležitosti s prodávajícím vyjasnil včas a nejlépe je též uvedl do písemné kupní smlouvy. 

Za Klub chovatelů špiců
předseda Kristina Vaníčková
jednatel Jaroslava Smištíková
hlavní poradce chovu Lucie Bartušková

 

Informace k databázi

Vážení přátelé, 

současná "modrá" databáze je stále funkční a můžete si v ní prohlížet data, ale již nebude editována. Data byla převedena do nového systému, který bude v dohledné době dostupný. To ovšem také znamená, že pokud nyní budete např. vkládat foto nebo údaje, již se v novém systému neobjeví. Prosím o trpělivost, dobré věci chtějí čas. 

S pozdravem
Jaroslava Smištíková

 

 

Vánoční přání

Vážení přátelé, 

ať vaše Vánoce jsou šťastné a veselé
a v novém roce sny vás čekají splněné.


Příjemné a klidné prožití Vánočních svátků vám přeje 
Klub chovatelů špiců

 

 

Změny poradců chovu - velký a vlčí špic

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Od 1.1. 2018 dochází ke změně poradce chovu pro rázy vlčí špic/keeshond a velký špic.

O velké špice se bude starat paní Petra Těhlová, která je sice chovatelkou malých špiců v barvách černá a hnědá, ale o velké špice se dlouhodobě zajímá. Při mém působení jako dílčí poradce chovu byla velmi aktivní ve snaze pomoci tomuto ohroženému rázu.

Kontakt: Petra Těhlová, Kluky 56, 398 19, Tel. + 420 736 679 963, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vlčí špice a keeshondy bude mít na starosti paní Vladimíra Pátková. Paní Pátková má velký přehled napříč celým chovem a její pohled na tento ráz koresponduje se standardem.

Kontakt: Vladimíra Pátková, Brejl 27, Nové Strašecí 271 01, Tel. +420 737 111 159, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat
Děkuji
Lucie Bartušková

 

 

Informace k webu a databázi

Vážení přátelé, 
 
už delší dobu pro vás společně s programátory chystám novou, moderní databázi a s ní spojený nový klubový web. Doufám, že se vše podaří a změny přinesou mnohem víc, nejen líbivější podobu toho, co máme teď. Vždyť naše současná genealogie již oslavila 11 let existence a i když je stále něčím mnohem víc, než co mají jiné chovatelské kluby, modernizaci už nutně potřebuje.
 
Představte si databázi psů s možností plánování vrhů, přidávání fotek nejen k Vašim vlastním psům a fenkám, ale i ke všem odchovaným štěňatům, plánování teoretických rodokmenů při krytí - a mnoho dalšího, od inzerce přes evidenci až po pěknou grafiku. 
 
Je to krásný a velký plán, stojí však opravdu spoustu času a mnoho lidí o něm zatím neví. Mělo to však jeden viditelný vliv - muselo dojít k dočasnému omezení Oznámení nebo se občas se zdrží přidělování hesel do databáze. Věřím ale, že nový systém vám to dočasné nepohodlí plně vynahradí. Opravdu je na co se těšit. Zápisy ze schůzí a ostatní dokumentace jsou na webu uvěřejňovány hned po jejich dodání.
 
S pozdravem
Bc. Jaroslava Smištíková
 
 
 

Bonitační komise - Hostouň 19.11.2017

Bonitační komise - Hostouň 19.11.2017

 1. MVDr. Radka Kotvaltová, Mgr. Kristina Vaníčková, Jarmila Krpcová
 2. Lea Jonasová, Zuzana Rücklová, Ing. Leoš Jančík

 

Povinnost hlášení fen veterinární správě

Povinnost hlášení fen veterinární správě

Od 1.listopadu 2017 vstupuje v platnost požadavek novely Veterinárního zákona říkající že "Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 5 a více (§4 odst.3 z.č.166/199 Sb.);Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů.Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich". Potřebný formulář je k dispozici na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz - činnosti, registrace, schválení, povolení, oznámení) a to jak pro písemnou formu tak pro hlášení on-line. Formulář je i přílohou tohoto upozornění.

V případě nejasností se obraťte na vaší Krajskou veterinární správu.

 

 

Pozvánka na bonitaci – 19. listopadu 2017 HOSTOUŇ

Pozvánka na bonitaci – neděle 19. listopadu 2017 HOSTOUŇ

Místo konání: Krčma Na Kyrově, Hájecká 3016, Hostouň, 273 53
Začátek: 10,00 hod. / ukončení přejímky ve 12:00

NA BONITACI NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT NA MÍSTĚ!
Uzávěrka přihlášek: 2. 11. 2017

Možnost vyšetření luxace patelly – nutné se objednat předem na e-mail.

Věk pro bonitaci (v den bonitace):
Německý špic rázy: střední, malý, pomeranian/trpasličí špic a japonský špic minimálně 12 měsíců. Chovnost je ode dne ukončeného 14. měsíce věku - to je věk, od kterého jedinci mohou být využiti v chovu.
Německý špic rázy: velký, vlčí špic/keeshond a finský špic minimálně 15 měsíců. Chovnost je ode dne ukončeného 17. měsíce věku - to je věk, od kterého jedinci mohou být využiti pro chov.

Přihlášky:
- přihláška je ke stažení na klubových stránách archiv.spic.cz (rubrika Chov - Bonitace)
- ke každé přihlášce nutno doložit oboustrannou kopii průkazu původu psa
- NOVĚ!!! Ke každé přihlášce nutno doložit potvrzení o zaplacení!!! Poplatek za bonitaci je nově NUTNO UHRADIT PŘEDEM!!! Číslo účtu 1923265319/0800 Variabilní symbol 6 Částka: 600 Kč, pro členy klubu 300 Kč (50% sleva)

Kompletně vyplněnou přihlášku ve Wordu (včetně adresy, PSČ a kontaktu na majitele), oboustrannou čitelnou kopii PP (s vyplněným majitelem vč. adresy), doklad o zaplacení a kopii absolvovaného vyšetření odešlete poštou (NE DOPORUČENĚ!!!) na adresu: MVDr. Radka Kotvaltová, Blažkova 1455/9, 25219 Rudná nebo e-mailem včetně všech dokumentů v příloze (přihláška pouze ve Wordu) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Neúplně vyplněné přihlášky budou vráceny.
Pokud majitel uvede svůj e-mail, bude mu na něj přijetí přihlášky po uzávěrce potvrzeno.

S sebou na bonitaci:
- originál průkazu původu psa
- nezapomeňte vyplnit kolonku majitel
- očkovací průkaz nebo europas s platným očkováním
- kopii provedené platby (i přes to, že jste již zaslali s přihláškou)

Na vyšetření provedené před dosažením 1 roku věku nebude brán zřetel!

 

 

FCI, UCI, mezinárodní chovatelské kluby aneb kdo se v tom má vyznat?

Vážení zájemci o štěňátka a budoucí chovatelé,
toto oznámení je věnováno právě Vám. Paní Vladimíra Tichá napsala nedávno na webu ČMKU velmi přínosný článek, který se z plemen chovaných v KCHŠ dotýká především Německého trpasličího špice / Pomeraniana. 

FCI, UCI, mezinárodní chovatelské kluby aneb kdo se v tom má vyznat?

Vzhledem k tomu, že na tuto tématiku dostávám jako jednatelka KCHŠ i několik dotazů za měsíc a bohužel většinou až v době, kdy je štěně již koupeno a řešení nemožné, doporučuji za KCHŠ všem, kteří uvažují o pořízení štěňátka, aby si nejprve, před jeho koupí, zjistili všechny podstatné informace a bedlivě si pročetli písemnou kupní smlouvu.

Shrnuto: Klub chovatelů špiců, z.s. (zkratka KCHŠ) je klubem registrovaným pod Českomoravskou Kynologickou Unií (zkratka ČMKU, web www.cmku.cz) a to znamená, že patří pod FCI: Fédération Cynologique Internationale (web www.fci.be). Průkaz původu štěňátka, které budete chtít jednou uchovnit v českém chovatelském klubu, tedy v KCHŠ, by měl být vydán organizací FCI v tom státě, ve kterém se štěně narodilo. Je-li štěňátko z Česka, pak je touto organizací právě ČMKU.

S přáním šťastné ruky při výběru
Jaroslava Smištíková, jednatelka KCHŠ

 

Oznámení

Vážení přátelé,
abychom předešli dalším nedorozumění na výstavách a bonitacích, ráda bych uvedla věci na pravou míru:

 1. Výstava není chov a naopak (tudíž i jedinci na výstavě průměrní, můžou dát skvělé potomstvo a naopak výstavní multišampioni můžou dát výstavně průměrné jedince)
 2. Výstava je přehlídka krásy, kde se hledá jedinec, který se nejvíce přibližuje danému standardu (rozhodčí se řídí bezvýhradně platným standardem, který přesně definuje velikost v daném rázu a barvy. Tudíž argumentace typu“ proč nemám titul, když je chovný?“není vůbec na místě a rozhodčímu to nepřísluší řešit)
 3. Bonitace je uchovnění , kdy jedinec musí splnit několik podmínek (podmínky jsou pro každý ráz jasně dané. Výchozí metou je samozřejmě standard. Cílem bonitace je jedince co nejlépe popsat, aby při výběru partnera na chov byla co největší pravděpodobnost zdravého potomstva, které odpovídá standardu. Bonitační komise může být vzhledem k ostatním výborným znakům jedince mírně benevolentní, což se týká i tak často diskutované míry u rázu trpasličí/pomeranian. Myslím si, že uchovnění s tolerancí max +3cm je velmi rozumný krok. Tito jedinci by logicky měli být používáni v chovu, aby jejich partner splňoval danou výšku standardem. Ráda bych zde uvedla, že uchovnění není nárokové-např výška +3cm, velká ztráta premolárů a špatný pigment asi není správný přínos a posun chovu kupředu) V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, ptejte přímo-zamezí se tak spekulativním diskuzím na různých sociálních sítích a fórech.

  Kristina Vaníčková
  Předsedkyně KCHŠ

 

Zájezd na WDS Lipsko

Prosím všechny účastníky zájezdu na WDS do Lipska, aby potvrdili svou účast a napsali místo nástupu (Brno nebo Praha) na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Děkuji za spolupráci
Vaníčková
 
 

Změna místa konání bonitace 23.9.2017

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ MÍSTA KONÁNÍ - BONITACE 23.9.2017

Z důvodů změny majitele restaurace Keltovna v Nižboru se bude záříjová bonitace konat v Hostouni. Místo je snadno dostupné, poblíž pražského letiště v Ruzyni, 5 km z dálnice na K. Vary a pomocí MHD Praha. 
Adresa: Krčma Na Kyrově, Hájecká 3016, Hostouň, 273 53. 

 

 

Pozvánka na bonitaci – sobota 23.září 2017

Pozvánka na bonitaci – sobota 23.září 2017

Místo konání: POZOR, ZMĚNA: Krčma Na Kyrově, Hájecká 3016, Hostouň, 273 53
Začátek: 10,00 hod.

NA BONITACI NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT NA MÍSTĚ!

Uzávěrka přihlášek: 8. 9. 2017
Možnost vyšetření luxace patelly – nutné se objednat předem na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věk pro bonitaci (v den bonitace):
Německý špic rázy: střední, malý, pomeranian/trpasličí špic a japonský špic minimálně 12 měsíců. Chovnost je ode dne ukončeného 14. měsíce věku - to je věk, od kterého jedinci mohou být využiti v chovu.
Německý špic rázy: velký, vlčí špic/keeshond a finský špic minimálně 15 měsíců. Chovnost je ode dne ukončeného 17. měsíce věku - to je věk, od kterého jedinci mohou být využiti pro chov.

Přihlášky:
přihláška (stáhnout) je ke stažení na klubových stránách archiv.spic.cz (rubrika Chov - Bonitace)
- ke každé přihlášce nutno doložit oboustrannou kopii průkazu původu psa
- NOVĚ!!! Ke každé přihlášce nutno doložit potvrzení o zaplacení!!!

Poplatek za bonitaci je nově NUTNO UHRADIT PŘEDEM!!!
- Číslo účtu 1923265319/0800
- Variabilní symbol 6 - Částka: 600 Kč, pro členy klubu 300 Kč (50% sleva)

Kompletně vyplněnou přihlášku (včetně adresy, PSČ a kontaktu na majitele), oboustrannou čitelnou kopii PP (s vyplněným majitelem vč. adresy), doklad o zaplacení a kopii absolvovaného vyšetření odešlete poštou na adresu: MVDr. Radka Kotvaltová, Blažkova 1455/9, 25219 Rudná nebo e-mailem včetně všech dokumentů v příloze na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Pokud majitel uvede svůj e-mail, bude mu na něj přijetí přihlášky po uzávěrce potvrzeno.

S sebou na bonitaci:
- originál průkazu původu psa
- nezapomeňte vyplnit kolonku majitel
- očkovací průkaz nebo europas s platným očkováním
- kopii provedené platby (i přes to, že jste již zaslali s přihláškou)

Na vyšetření provedené před dosažením 1 roku věku nebude brán zřetel!

 

 

VICTORIA Kaveta Bohemia

Německý špic malý oranžový

VICTORIA Kaveta Bohemia splnila podmínky pro získání titulu ČESKÝ ŠAMPION!
Další dosažené tituly: Polský šampion, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Landessiegerin Thüringen, 5x BOB, 2x BOS, 4x CACIB (ze tří zemí), 5x CAC, 3x CWC...

Chov. + majitel: Iveta Kašparová

 

Pozvánka

Österreichischer Klub für Spitze und Spitzarten Vás srdečně zve na 3. Klubsiegerschau 

Datum: 02. června 2017
Místo konání: Naturhotel Steinschalerhof, Warth 20, A-3203 Rabenstein
Rozhodčí: Phyllis Poduschka-Aigner
Tituly: CACA / Klubsieger, Reserve CACA, BOB, BOS, Jugendbester, Veteranensieger
1.uzávěrka: 14. května 2017, 2.uzávěrka: 11. června 2017

Propozice a přihlášky: https://www.spitzarten.at/3-klubsiegerschau-am-2-juli-2017/

 

DAGLES Dubský dvůr

Německý špic velký černý

DAGLES Dubský dvůr získal na MVP v Českých Budějovicích dne 23.4.2017 ocenění V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, čímž splnil podmínky udělení titulu ČESKÝ ŠAMPION a ŠAMPION ČMKU.

Dále mu byl zpětně vystaven SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY ŠTĚŇAT, na který měl splněné podmínky.

ch. Jana Dubská maj. Tereza Lochmanová

 

DAMIEN BLACK BOY z Kamélie

Ch. DAMIEN BLACK BOY z Kamélie

MVP Katowice (PL), 17. 3. 2017 - V1, CWC, CACIB, BOB Zároveň splnil podmínky pro titul Interšampion.
NVP Ostrava, 9. 4. 2017 - V1, CAC, NV, BOB Zároveň splnil podmínky pro titul Český Grandšampion.

chov. Zuzana Rücklová
maj. Emílie Charvátová / Lucie Zlámalová

 

Neodkladné opatření

Neodkladné opatření

Z důvodu, že př. Eva Kinská (chs Stříbrný stín) přes opakované urgence plemenné knihy i poradců chovu prokazatelně a dlouhodobě neplní své povinnosti chovatele a člena KCHŠ (nedodaná dokumentace k vrhům z roku 2016, stížnost majitele odchovaného štěněte na nedodání PP, nezaplacení poplatku za krytí majiteli krycího psa), je přistoupeno na základě Stanov § 6 odst. 4.; § 10 odst. 9) k následujícímu neodkladnému opatření: Odebrání práva čistokrevného chovu s platností do doby, než př. Kinská sjedná plnou nápravu.

Za KCHŠ dne 04.04.2017

Kristina Vaníčková – předseda
Jaroslava Smištíková – jednatel
Lucie Bartušková – hlavní poradce chovu


Doplnění:
Dne 5.5.2017 došlo k plné nápravě situace, neodkladné opatření je tímto ukončeno.
 

 

Pozvánka na vyšetření luxace patelly, MVDr. Nešpor

Vážení přátelé,

KCHŠ pozval na nejbližší bonitaci akreditovaného posuzovatele luxace patelly, MVDr. Jindřicha Nešpora.
Cena vyšetření je 550 Kč, jako jediné se platí na místě přímo posuzovateli.

Prosíme zájemce o vyšetření, aby se předem (nejpozději však 5 dní před konáním) přihlásili na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Přihláška Vám bude během několika dní potvrzena e-mailem. Vyčkejte na její zpracování.

Můžete se přihlásit i se psem, který se bonitovat nebude, musí však být starší než 12 měsíců.
Pozn.: Po 21. 2. 2015 je toto vyšetření povinné pro nově uchovněné německé špice v rázu trpasličí / pomeranian, malý a střední (rozhodnutí Výroční členské schůze).


Přihláška na vyšetření luxace patelly
(Doplňte údaje a zašlete tento text spolu s oboustrannou kopií PP na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
(Nevypisujte ručně na papír, vložte přímo jako text emailu.)

Jméno psa:
Velikostní ráz:
Pohlaví:
Datum narození:
Číslo čipu nebo tetování - musí být otištěno v PP:
Jméno a úplná adresa majitele, včetně PSČ, uvedená v PP:
Den konání bonitace: 

MISHA Kaveta Bohemia

Německý špic MALÝ

C.I.B. Multichamp MISHA Kaveta Bohemia splnila podmínky pro udělení titulu Polský veterán šampion
Další získané tituly: C.I.B., Český šampion, Klubový šampion, Německý VDH šampion, Německý klubový šampion, Český veterán šampion, Český junior šampion.... 

Chov. + maj.: Iveta Kašparová 

 

 

VICTORIA Kaveta Bohemia

Německý špic MALÝ

VICTORIA Kaveta Bohemia - malá oranžová fenka splnila podmínky pro udělení titulu Polský šampion
Jelenia Góra - CWC, BOB 
Swiebodzice - CWC, BOS 
Zielona Gora - CWC, CACIB, BOB. 

chov. + maj.: Iveta Kašparová 

 

 

ANNY Ejmi-Lu

VLČÍ špic / Keeshond

fena ANNY Ejmi-Lu splnila podmínky pro udělení tiutulu KLUBOVÝ ŠAMPION.

chov. + maj. Emílie Charvátová
chs Ejmi-Lu

 

 

ADDYS Ejmi-Lu

VLČÍ špic / Keeshond

pes ADDYS Ejmi-Lu splnil podmínky pro udělení tiutulu KLUBOVÝ ŠAMPION.

chov. + maj. Emílie Charvátová
chs Ejmi-Lu

 

 

Pozvánka na 3. Klubsiegerschau

Österreichischer Klub für Spitze und Spitzarten Vás srdečně zve na 3. Klubsiegerschau 

Datum: 02. června 2017
Místo konání: Naturhotel Steinschalerhof, Warth 20, A-3203 Rabenstein
Rozhodčí: Phyllis Poduschka-Aigner
Tituly: CACA / Klubsieger, Reserve CACA, BOB, BOS, Jugendbester, Veteranensieger
1.uzávěrka: 14. května 2017, 2.uzávěrka: 11. června 2017

Propozice a přihlášky: https://www.spitzarten.at/3-klubsiegerschau-am-2-juli-2017/

 

 

ERNICO OF POMS Revoka

Pomeranian/Německý trpasličí špic

ERNICO OF POMS Revoka se 20. 1. 2017 účastnil výstavy v Manchesteru (UK). Ve třídě se umístil s titulem RESERVE (tedy 4. místo) ze 12 psů. Rozhodčí Mr.Bill Stone.
Dne 5. 2. 2017 v Brně na mezinárodní výstavě s hodnocením V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU, BOB, BIG3. V kruhu posuzoval pan Esa Routsalainen, závěrečné soutěže paní Maria Ceccarelli.

8. 1. 2017 - dokončen junior šampion ČR
5. 2. 2017 - dokončen šampion ČR

 

 

MELLIE POM TOY z Malebného povltaví


Na NEW YEAR SHOW 14.1.2017 získala MELLIE POM TOY z Malebného povltaví
rozhodčí: ing. Leoš Jančík - CAC CACIB BOB 
rozhodčí pro V. skupinu FCI: Jaroslav Matyáš - BIG
rozhodčí o Best In Show: ing. Leoš Jančík - BIS
 
WINTER SHOW 15.1.2017
V soutěži o nejlepšího z nejlepších, kterou posuzoval pan Jaroslav Matyáš získala MELLIE POM TOY z Malebného povltaví titul SUPREME BEST IN SHOW
 
chovatel: Hana Brzobohatá
majitel: Nikola Gärtnerová, www.pomperritos.wbs.cz
 
 

Rozloučení


Se smutkem oznamujeme, že dne 20.12.2016 zemřela paní
Marie Haiklová,
dlouholetá členka KCHŠ a chovatelka malých vlkošedých špiců,
chs z Mahajku.

 

 

Členské příspěvky na rok 2017

Vážení přátelé, 

členský příspěvek pro rok 2017 ve výši 500 Kč je splatný do 28.02.2017 na účet KCHŠ.
Je možno platit složenkou nebo bankovním převodem. Platba v hotovosti bohužel není možná.

Číslo účtu: 1923265319/0800
Variabilní symbol: 1
Specifický symbol: číslo Vaší členské průkazky

Více viz Klubové platby.
Pokud jste nedorozuměním zaplatili pouze 250 Kč, prosíme o zaslání zbytku platby.

Za Výbor KCHŠ, s přáním všeho nejlepšího do Nového roku
Jaroslava Smištíková, jednatelka

 

Pozvánka na vyšetření luxace patelly, MVDr.Musil

Vážení přátelé,

KCHŠ pozval na nejbližší bonitaci akreditovaného posuzovatele luxace patelly, MVDr. Radka Musila. 
Cena vyšetření je 400 Kč, jako jediné se platí na místě přímo posuzovateli.

Prosíme zájemce o vyšetření, aby se předem (nejpozději však 5 dní před konáním) přihlásili na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Přihláška Vám bude během několika dní potvrzena e-mailem. Vyčkejte na její zpracování.

Můžete se přihlásit i se psem, který se bonitovat nebude, musí však být starší než 12 měsíců.
Pozn.: Po 21. 2. 2015 je toto vyšetření povinné pro nově uchovněné německé špice v rázu trpasličí / pomeranian, malý a střední (rozhodnutí Výroční členské schůze).


Přihláška na vyšetření luxace patelly
(Doplňte údaje a zašlete tento text spolu s oboustrannou kopií PP na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
(Nevypisujte ručně na papír, vložte přímo jako text emailu.)

Jméno psa:
Velikostní ráz:
Pohlaví:
Datum narození:
Číslo čipu nebo tetování - musí být otištěno v PP:
Jméno a úplná adresa majitele, včetně PSČ, uvedená v PP:
Den konání bonitace: 

 

Pozvánka na bonitaci – 11.2.2017 – Praha hotel DUO

DŮLEŽITÉ: ZMĚNY V PŘIHLAŠOVÁNÍ NA BONITACI
 
Pozvánka na bonitaci – 11.2.2017 – Praha hotel DUO
NA BONITACI NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT NA MÍSTĚ!
 
Místo konání: Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 
                   (GPS: Loc: 50°7 35.619"N, 14°29 8.49"E )
                    
Začátek/konec  : 10,00 – 12,30 hod
Uzávěrka přihlášek: 20.1.2017
 
Možnost vyšetření luxace patelly – nutné se objednat předem spolu s přihlášením bonitace nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., více viz  >> přihláška na vyšetření luxace patelly <<.
 
Věk pro bonitaci (v den bonitace):
Německý špic rázy: střední, malý, pomeranian/trpasličí špic a japonský špic minimálně 12 měsíců. Chovnost je ode dne ukončeného 14. měsíce věku - to je věk, od kterého jedinci mohou být využiti v chovu.
Německý špic rázy: velký, vlčí špic/keeshond a finský špic minimálně 15 měsíců. Chovnost je ode dne ukončeného 17. měsíce věku - to je věk, od kterého jedinci mohou být využiti pro chov.
 
Přihlášky:
- přihlášení:  >> přihláška ke stažení <<
- ke každé přihlášce nutno doložit kopii průkazu původu psa
- NOVĚ!!! Ke každé přihlášce nutno doložit potvrzení o zaplacení!!!
 
Poplatek za bonitaci je nově NUTNO UHRADIT PŘEDEM!!!
Číslo účtu 1923265319/0800 pod variabilním symbolem 6
Variabilní symbol 6
Částka: 600 Kč, pro členy klubu 300 Kč (50% sleva)
 
Odeslání přihlášky a kopie PP, vyšetření a dokladu o zaplacení poštou na adresu: MVDr. Radka Kotvaltová, Blažkova 1455/9, 25219 Rudná nebo e-mailem včetně všech dokumentů na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
S sebou na bonitaci:
- originál průkazu původu psa - nezapomeňte vyplnit kolonku majitel
- očkovací průkaz nebo europas s platným očkováním 
- kopii průkazu původu, doklad o případných zdravotních testech a jeho kopii pro založení do karty – pokud jste toto neposlali s přihláškou
- kopii provedené platby
 
Na vyšetření provedené před dosažením 1 roku věku nebude brán zřetel!
 
 

PLA TINA Palumar

Německý špic vlčí/keeshond

Ch. PLA TINA Palumar
      otec:Nevastar Vals Serebryanyh teney
      matka:Tina Litožnická tvrz

dne 13.11.2016 splnila podmínky pro udělení tirulu C.I.B.
dne:4.12.2016 získala SLOVENSKÉHO GRAND ŠAMPIONA

chovatel:Pečenka L.
majitel:Ferenčíkovi