• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
   
 • Pro chovatele: Pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
 • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

KCHŠ ZVE VŠECHNY SVÉ ČLENY NA ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ SE BUDE KONAT DNE 27.09.2020 OD 15,00 HOD.

Místo konání: INTERDOG BOHEMIA, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav

PROGRAM:

 • 15:00 hod zahájení a přivítání všech přítomných.
 • Schválení programu schůze, zvolen předsedající schůze.
 • Zprávy o stavu klubu, jeho hospodaření a zprávy poradců chovu.
 • Konkrétní příspěvky členů (v prezentační délce max. 3 minuty) pro sestavení programu schůze zasílejte do 26.08.2020 na adresu jednatele: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ev. poštou (pouze doporučeně): Bc. Jaroslava Smištíková, Příční 108/2, 664 47 Střelice.
 • Své příspěvky si na schůzi prezentuje každý člen sám, aby nedošlo k chybné interpretaci ze strany podávajícího příspěvek. Na příspěvky, které nebudou řádné poslány do výše stanoveného data, nebude brán zřetel.
 • Předsedající má právo člena, který bude jakkoliv narušovat členskou schůzi nebo porušovat schválený program, okamžitě ze schůze vyloučit. 
   

V případě, že řádná výroční schůze nebude usnášeníschopná, bude se konat členská schůze mimořádná. Zahájení mimořádné členské schůze se posouvá o 15 minut po ukončení řádné členské schůze. Program mimořádné členské schůze zůstává stejný, tato schůze má stejnou váhu jako schůze řádná.


Program sestavený z podnětů zaslaných do 26.08.2020:
>> Program Výroční členské schůze KCHŠ, z.s. dne 27.09.2020 v Mladé Boleslavi <<